Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
GEBRUIK TAN TIJDEN.
32ste Les.
Gebruik van tijden.
De onderlinge betrekking der ver.schillende tijden wordt
met grooter nauwkeurigheid in het Latijn uitgedrukt dan
in het Hollandsch. Dit blijkt vooral hieruit:
a. Wanneer de handeling van een bijzin nog geschieden
moet, moet in 't Latijn het/"«^iwwwj gebezigd worden, terwijl
het Hollandsch het praesens toelaat bv.
W ij zullen genezen worden, als w ij wil-
len, s a n ab int ti r si v ol e in u s.
h. Wanneer de handeling van den bijzin voltooid is met be-
trekking tot den hoofdzin, worden in het Latijn de tijden der
voltooide handeling gebruikt, waar het Hollandsch het prae-
sens bezigt, bv.
Het z a 1 g e d a a n w orden, a 1 s g ij h e t v e r-
dient, sier i s vi e r i t a s, f i e f.
Schriftelijke oefeningen.
1. Dit zult gij, Brutus, terstond (tam) weten, als gij in
Gallië komt.
3. Hij zal welsprekend zijn die in staat is zijn rede te
voegen naar hetgeen betaamt.
4. ]]'at voor kwaad», misdaad, moord er ook zal zijn,
dit behoort eigen te zijn l> aan de Roscii.
5. Als gij naar mij luistert, zult gij vijandschap (plur.)
vermijden en zorgen voor de rust der nakomelingschap.
6. Ik zal dit gemakkelijker volbrengen als gij tot mij
komt in Cilicia, hetgeen ik denk dat in het belang is en
van mij en van den staat, en vooral van u.
7. (Uw) ondeugden zullen u volgen waarheen ge ook gaat.
8. Ik zal waarlijk den ouden weg volgen, maar als ik
een nader en vlakker weg vind, zal ik dezen begaanbaar
maken
a. gen. partitivus. — b. propriui esse. — c- munire.