Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
VOORREDE.
mold wat het onderwerp der oefeningen zal zijn; ik heb
daarbij de plaatsen opgegeven waar in de hier te lande meest
gebruikelijke leerboeken deze regels zijn te vinden; behalve de
verwijzingen naar de Grammatica's van Madvig, van Cappelle,
Speyer en Hartman, bevindt zich achteraan eene opgave
van verwijzingen naar de spraakleer van Ellendt (bewerkt
door Dr. E. Mehler), welke opgave ik te laat heb opgemaakt
om ze in den tekst te voegen. Hierdoor geloof ik het voor
de meeste Gymnasia ten gebruike geschikt te hebben gemaakt.
Een, zoo ik hoop, volledige woordenlijst is er aan toegevoegd.
Het aantal themaboeken waaruit men bij het opmaken van
een programma te kiezen heeft, is inderdaad niet groot; in
sommigen zijn de opgaven te moeilijk en bevatten te veel
bijzonderheden, die bij 't Latijn lezen zelden voorkomen;
anderen wemelen van zinnen die zeer prijzenswaardige ver-
maningen bevatten maar die even weinig indruk maken als
do leerzame schrijfvoorbeelden eener lagere school; dan we-
der zijn de denkbeelden zoo alledaagsch en hedendaagsch
dat ze ook op een schooljongen in hun deftig Latijnsch kleed
een wonderlijken indruk maken. De schrijver van „Introduc-
tion to Latin composition" heeft getracht bovengenoemde ver-
keerdheden te vermijden, door zich te bepalen bij de hoofd-
regels der Latijnsche syntaxis, beknopt uiteengezet en door
voorbeelden opgehelderd, en weg te laten allerlei bijzonder-
heden en afwijkingen die men eerst bij voortgezette lectuur
zich kan eigen maken; en verder door de zinnen ter verta-
ling bijna uitsluitend aan de Latijnsche schrijvers, die op
school gelezen worden, te ontleenen, zoodat er overeenstem-
ming bestaat tusschen de taal en de denkbeelden die er in
uitgedrukt moeten worden.
Ik hoop dat het boekje bij de vertaling niet te veel van
zijn duidelijkheid verloren heeft en met vrucht in de tweede,
derde, misschien vierde klassen onzer Gymnasien zal kun-
nen gebruikt worden.
Haarlem, April, ia84.
A. II. G AKKER.