Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJZIGINGEN' VAN HET PRAEDICAAT. 78
Het is (de taak) van den consul de stad te
verdedigen, co nsu lis est d ef end ere urhem.
a. Een genitivus op deze wijze gebezigd staat dikwijls in
plaats van een praedicatief adiectief, bv.
Het is wijs toe te zien vóór men den
sprong (lp ie ntis (niet s a p i e n s) e s t p r i-
usquam irruat p r o s p i c e r e.
h. Een genitivus van deze soort is een genitivus subiecti-
vus (of possessivus) die den grond aanduidt waaruit de ge-
noemde handeling ontstaat. Van pronomina personalia kan
de genitivus niet op deze wijze gebruikt worden, daar hunne
genitivi mei, tui, sui, nostri en v es tri, alleen gen.
obiectivi zijn.
Het is aan mij(u, ons) de stad te verde-
digen, {jn e u m , t u u m, s n ii m , no st r u m , niet
m e i enz.) est d ef ender e iirhe m.
3. Bij onpersoonlijke werkwoorden die den dativus re-
geeren staat een adiectivum met esse of iu den accu-
sativus , of, door attractie, iu den dativus M. 418, c.;
0. 265 , 266 ; S. 629 , 1" A. 3.
Het staat mij vrij ambteloos te zyn, li eet
m i hi esse ot i os o (oi o t io s u m); maar
Ik behoor niet ambteloos te zgn, non
opo rt et me esse o t i o sum ; of n oti d eb eo esse
otio sus.
NB. Bij Heet is de dativus de gewone constructie; bij
andere onpersoonlijke werkwoorden wordt bij voorkeur de
accus. gebruikt.
Mondelinge oefeningen.
1. Dwalen is menschelijk. — 2. Het is gemakkelijk dit te
doen. — 3. Is het niet schandelijk te liegen? — 4. Het is
wijs (het is plicht van een wijze) ijdele eerbewijzen te min-
achten. — 5. Het is een blijk van wijsheid dwaasheid te