Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJZIGINGEN' VAN HET PRAEDICAAT.
67
5. liet betaamt ééne redevoering uit zoo velen af te schrijven.
f). Ik heb geoordeeld dat het betaamt ééne redevoering uit
zoo velen af te schrijven.
7. Wie van beiden doodde Sextus Roscius?
8. Er blijft over dat wij hieromtrent (hoe) in twijfel zijn,
wie van beiden Sextus Roscius doodde.
9. Men loopt van alle zijden« van de stad naar het forum.
10. Hij zeide dat het hem ^ nooit behaagd had dat Avari-
cum werd verdedigd.
11. Er volgt (uit) dat gij niet weet hoe het met deze zaken
staat (hoe deze zaken zich bevinden).
12. Het is genoeg geen leugenaar te zijn«.
II. VERSCHILLENDE CONSTRUCTIES.
Les.
Wijzigingen van het praedicaat.
1. Een adiectivum, dat als praedicaat voorkomt van
een geheelen zin moet neutrius generis zijn , bv.
Het is allen duidelijk dat er goden zijn,
est 0 m H i h u s p e r s p i c u u m d e o s es s e.
Hier komt perspicuum overeen met de os esse, waar-
mee het verbonden is door est.
2. Een subiect, hetzij een nomen, hetzij een zin met
den infinitivus kan door de copula verbonden worden met
een genitivus. M. 305, 306; C. 190, 3"; S. 413, 414;
H. 29.
Het leger is van den consul, ronsu lis
est ex er citu s.
a. locus. — h. pronomen reflexlvum, daar het terugslaat op 't sub-
iect van zeide; dativus achter placet. — c. Dit moest eigenlijk acc
c. inf. zijn: aliquem esse enz., dat iemand is enz. ; wen laat echter
aliquem yfeg.
b*