Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 ONPEKSOONLIJKE WEEKWOOKDEN.
c. Het passivum van werkwoorden als zeggen enz. kan per-
soonlijk of onpersoonlijk worden gebruikt.
Men kan dus zeggen C r a s s u s dici tur ab es s e , men
zegt dat Crassus afwezig is, óf (wat minder gewoon is) die,!-
tur Cr assum abesse, er wordt gezegd dat Crassus af-
icezig is, waar Crassum abesse subiect is van dieitur. M. 425,
b.; C. 390; S. 632; H. 175.
NB. Het woordje het bij onpersoonlijke werkwoorden wordt
niet vertaald in 't Latijn. Zie over bijzondere constructies :
M. 399, 415, 423; C. 246—266; S. 634, 636, 637, 3», 638, 3».
Mondelinge oefeningen.
1. Gij moogt (het is u geoorloofd te) vertrekken. — 2.
Moogt gij met mij gaan? — 3. Hij had dit mogen doen (het
was hem geoorloofd geweest dit te doen). — 4. Het zal ons
behagen u te bezoeken. — 5. Caesar behoort vertoornd te
zijn. — 6. Ik behoorde niet vertoornd geweest te zijn. — 7.
Het betaamt u niet te liegen. — 8. Het regent. — 9. Gij ziet
dat het regent. — 10. Het staat vast dat llomulus Kome
gesticht heeft. — 11. Het gebeurde dat Caesar tegenwoordig
was. — 12. Ik bon besloten (het is besloten bij mij, dat})
voorwaarts te gaan. — 13. De consul vond goed den senaat
bijeen te roepen. — 14. Het staat u vrij te vertrekken. —
15. Er volgt (uit) dat het u vrij staat te vertrekken. — 16.
Wy behooren ons te verheugen. — 17. Hij zeide dat ik niet
behoorde uit te stellen. — 18. Er werd gezegd dat Caesar
verslagen was.
Schriftelijke oefeningen.
1. Het was noodzakelijk voor mij naar de provincie te
vertrekken met militair gezag.
2. Het gebeurde, tegen mijn wil en buiten mijne verwach-
ting, dat het noodzakelijk voor mij was, naar de provincie
te gaan met militair gezag.
3. Het heeft steenen (abl.) geregend op den Albaan-
schen berg.
4. Er werd bericht aan koning en senaat" dat het steenen
geregend had op den Albaanschen berg.
a. patres