Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONPERSOONLIJKE WERKWOORDEN.
6i
2. Het passivum van intransitieve werkwoorden, bv.
Er wordt gezondigd^ peccattir.
Men was aan 't v e c h t e n , ^ a i a ^ r.
Men moet streven, nitendum est.
Opmerking. — Wanneer een onpersoonlijk werkwoord van
deze soort in de constructie van den acc. c. inf. wordt gezet,
dan blijft het zonder subiect, bv.
Het sneeuwt, ning it ; ik zie dat li e t
sneeuwt, video ni n g er e ; w ij moeten s t r ij-
d e n , p li g n an du m est n oh i s ; het is zeker
dat w ij moeten s t r ij d e n , c o n s t a t p n g n a )t~
d u m esse no h i s.
h. Die welke een zin tot subiect hebben , nl. óf een zin
met den infinitivus, óf met den coniunctivus, óf met quod.
1. Die welke een infinitivus als subiect hebben, worden
over 't algemeen gevolgd door den dativus, bv.:
Het lust m y ' t e schertsen, lib et m ih i
% O car i.
Tot deze soort behooren : li eet ^ het is geoorloofd; lihetj
het lust ; placet^ men vindt goed ; necesse est, het is
noodzakelijk ; eer tnm est., het is besloten,
2. Oportet, het behoort ; constat, het staat vast, en
somtijds ook bovengenoemde {lihet enz.) hebben den accus.
c. inf., bv.
Er behoorde een hoofd te zijn, e s s e al i-
quo d cap ut op ortehat.
Hier is esse — ca y ut subiect van oportehat.
3. Die welke een zin in den coniunctivus tot subiect heb-
ben (zie 293te les). Hiertoe behooren accidit en contingit ^
het gebeurt; sequitur, er volgt ; restât en reliquum
est, er blijft over; fit, het gebeurt^ futurum est, het
zal weldra gebeuren ; mos est, de gewoonte bestaat, enz.
4. Die welke een zin met quod achter zich hebben (zie
29ste les).