Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
G4
ONPERSOONLIJKE WEKKWOOKÜEN.
Romeinen streden. — 4. Ik heb bewerkt dat de Romeinen
streden. — 5. Ik had bewerkt dat de Romeinen streden. —
6. We zullen te weeg brengen dat hij vertrekt. — 7. Hij
is bedroefd dat gij niet wel zijt. — 8. Ik wenschte te komen.
— 9. Zij riepen uit dat zij gereed waren — 10. Zij riepen uit
dat hij hen tegen den vijand zou aanvoeren i. — 11. Ik be-
zwoer hem mij te sparen.
Schriftelijke oefeningen.
1. Zij maakten dat het weggaan aan een vlucht gelijk was.
2. Ik wenschc, vaders, den Tiber over te trekken en de
legerplaats der vijanden binnen te gaan.
3. Wat past een welgezind en vredelievend man en een
goed burger meer dan zich af te houden d van burgertwisten?
4. Ik voor mij zal de fout niet begaan u eenige reden tot
weigeren te geven.
5. De senaat besloot'? dat de consuls naar/ deze zaak
onderzoek zouden doen.
6. Ik ben blijde dat ik u gezien heb.
7. Hij gelasti' de Ubii hunne kudden weg te drijven en al
hunne (bezittingen) van de akkers in de stad te brengen.
8. Hij belooft mij te schrijven.
30^'' Les.
Onpersoonlijke werkwoorden.
Onpersoonlijke werkwoorden kunnen, met betrekking
tot hunne constructie , verdeeld worden in twee hoofd-
soorten :
a. De zuiver onpersoonlijke, die in 't geheel geen subiect
hebben. Deze zijn:
1. Die welke weêrsverschijnselen te kennen geven, bv.
g r andina t, het hagelt, plui t, het regent.
a. vermelding van een feit. — b. beteekent iets dat gedaan jiioeBt
worden. - c. M. 397 , A. 2; C. 613, b; S. 638; H. 212, b. - d. Ofinfl-
nitivua of u t met eoniunctivus. — e. M. 397, a; C. 619; S. 637, 2»; H.
212, b. — f. de. — g. M. 421; A. 3 ; C. 619 vgl. 581; S. 637,1»; H.
212, 2» a.