Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
andere soortex van z[n'nen in indlilecte uede.
03
Ik vrees dat h ij zal komen, v er e o r n e
ven i a t.
Ik vrees d a t li ij u i e t z a 1 k o m e u, e >■ e o /•
ut veniat.
h. Zinnen van gevolg met ii t of u t non, bv. :
Ik bewerk dat g ij k o m t, e ff i cio ut v enia s.
Het gebeurde dat g ij niet gekomen
waart, e v en i t u t no n v e n i s s e .s*.
NB. Op hot eerste gezicht is het niet duidelijk dat deze
laatste zin in soort verschilt van hij zeide dat gij niet ge-
komen waart, dat den acc. c. inf. vereischt der indirecte
rede. Men onderscheide dus zorgvuldig welke werkwoorden
acc. c. inf. en welke hebben. Voor de consecutio temporum
in deze en andere afhankelijke constructies, zie 20ste les,
B. Zinnen in den indicativus na quod.
3. Zinnen in den indicativus na quod worden gebezigd:
a. wanneer daarin een feit wordt opgegeven (waarover in
den hoofdzin geoordeeld of althans gesproken wordt) : M. 423,
b; C. 604, 607; S. 757 vlg. 638 A. 3, H. 209.
Het is ongelukkig dat hy teruggekeerd
is, quod r e diit i n fa u s t ii m est.
W at betreft dat gy dit zeidet (d.i. wat aangaat
het feit, dat gij dit zcidet) qu O d h 0 C d i X i s t i.
h. wanneer de zin obiect is van een der verha affectuum :
M. 422; C. 603 ; S. 635; H. 209.
Ik ben verheugd dat ge gekomen zijt,
g aude O quod v en ist i.
NB. Hier kan ook de accusativus e. inf. worden gebezigd,
gaudeo te venisse.
Mondelinge oefeningen.
1. Ik maak (bewerk) dat de Romeinen strijden. — 2. Ik zal
bewerken dat de Romeinen strijden. — 3. Ik bewerkte dat de