Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
Y O O Hl! E D E.
Dat ton behoeve van het onderwijs in oude talen aan
onze Gymnasia zeer veel gebruik wordt gemaakt van hetgeen
onze Duitsche naburen leveren, bewijst elk Gymnasiaal pro-
gramma ten volle; zelden evenwel komt het voordat een Ame-
rikaansch leerboek voor het onderwijs aan onze scholen wordt
bewerkt. In de „Philologische Wochenschrift" van 15 April
1882, N". 15, vond ik de aankondiging van : „Introduction to
Latin composition bij William F. Allen, professor in the Uni-
versity of Wisconsin, Boston, Ginn & Heath, 1881"; cen aan-
kondiging zoo vol lof voor dit „transatlantische" schoolboek,
dat ik besloot, zoo het bij kennismaking aan mijne verwachting
voldeed, het in Hollandsch gewaad te steken en daarmede het
niet overgroot aantal van Latijnsche themaboeken te vermeer-
deren. De hierbij aangekondigde bewerking is het gevolg van
dat besluit.
Het boekje is in twee stukken verdeeld. Het eerste, uit 23
lessen bestaande, dient om den leerling de hoofdtrekken van
den Latijnschen zinbouw^ te doen verstaan en toepassen. Bij do
casusleer wordt eerst de acc., dat., gen. en abl. na verba, dan
de gen., dat. en abl. na adjectiva behandeld. De zinnen ter
vertaling worden in mondelinge en schriftelijke oefeningen
verdeeld; bij de eersten, die, vooral in de latere lessen, ook
voor schriftelijke vertaling geschikt zijn, is onder do Holland-
sche woorden de beteekenis in het Latijn geplaatst ten einde
de vertaling op school te vereenvoudigen. Ter aansluiting aan
de lectuur van Caesar zijn aan dezen schrijver vele zinnen
ontleend.
In het tweede stuk, van de 24ste tot de CO^te les wordt de
beoefening van de hoofdregels der syntaxis gedeeltelijk uit-
voeriger herhaald, gedeeltelijk verder voortgezet. Bij elke les
wordt in korte woorden en met duidelijke voorbeelden ver-