Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJZONDERE COKSTEUCTIES. 59
maanden in (zijn) legerplaats en moerassen bad (schuil) ge-
houden, en zich niet bloot had gegeven hen plotseling aan-
viel 4, tencijl zij uaiihoopten " aan een slag en verspreid waren c,
en (hen) meer door berekening^ en krijgskunde^ dan door
dapperheid overwon.
4. Maar indien zelfs niemand (mij) volgt, zal ik toch gaan
met het tiende legioen alleen, waaromtrent ik niet twijfel,
en dat zal mijn « lijfwacht ƒ zijn.
5. Indien gij volhoudt (ons) met den oorlog te vervolgen ,
herinner u (dan) de oude nederlaag van het Eomeinsche volk,
en de voormalige dapperheid der Helvetii. Maakdaarom niet,
dat die plaats waar wij ons gelegerd h hebben (zijn) naam
zal ontleenen aan > de ramp van het Romeinsche volk en den
ondergang van (zijn) leger.
G. "Wie (zeiden zij) zal het sein geven iot onze vlucht Jt?
Wie zal Alexander durven opvolgen? Stel datl wij tot den
Hellespont in (onze) vlucht doordringen, wie zal een vloot
gereed maken waarin wij over kunnen steken?
Verhalem
1. De moeder»' van Phalaris — schrijft Heraclides Ponti-
cus, een geleerd man, toehoorder en leerling van Plato —
scheen in (haar) slaap (plur.) te zien de beelden der goden,
die zij gewijd had in haar hnis; van (ex) deze scheen Mer-
curius uit een beker dien hij in zjjn rechter hand hield
bloed te gieten, hetwelk, toen het-den grond bereikt« had
scheen op te bruischen o, zoodat het geheele huis overvloeide
van bloed. Deze droom werd lof naarheid (jetnaaktP door
de wreedheid van haar zoon.
2. Publius Scipio »', dezelfde die het eerst Africanus werd
genoemd , was gewoon te zeggen — (zooals) Cato heeft ge-
schreven die nagenoeg zijn tijdgenoot was — dat hjj nooit
minder werkeloos { was dan wanneer hij vrij van arbeid i was,
en nooit r minder alleen dan wanneer hij alleen was.
a. sui j)Otestatem facere. — b. adorior, participium. — c- partici-
pium. — d. ratio, consilium. — e. dativus pron. pers. — f. prae-
toria cohors. — g. committere ut. — h. consisto. — i. capio. — k.
fugientibiis. — l. nt. — m. Indirecte rede afhangende van scribere.
— n. attingo. — o. refervesco. — j). comprobo ; gebruik actieve
constructie, — q. ofiosus. — r. nee.