Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 bijzondere constructies.
volgen? qu em a u s ii r i( m Al ex an dr o su c c e-
der e?
1). De uitdrukking zou gezegd Jiehhen^ zou gekomen zijnen
dergelijke moet in indirekte rede worden uitgedrukt door het
part. fut. met fuisse. Derhalve:
Ik zou gekomen z ij n , als i k w e 1 geweest
was, V e 71 i s s e m (= v ent ur u s era m) si v a-
l ui s s e m).
Hij schreef dat h ij gekomen zou zyn, als
h ij niet ziek was geweest, s cr ip si t se ven^
t u rum fuisse^ nisi aegrotasse t,
NB. In de oefeningen die hier volgen, is de vraag of het
bevel gewoonlijk opgegeven in den directen vorm. De leer-
ling brenge dien derhalve over in den vorm der indirecte rede,
door alle werkwoorden in den derden persoon te plaatsen en
een werkwoord van zeggen of vragen in den verleden tijd aan
te nemen. Men kan dan eerst de zinnen in den vorm der di-
recte rede opschrijven en vergelijke M. 429; C. 359; S. 774,
Reg. II; H. 237. Mochten de voorbeelden te moeilijk blijken,
dan kan de omzetting later geschieden, als repetitie.
Schriftelijke oefeningen.
1. Ariovistus heeft, toen ik« Consul was, zeer gretig de
vriendschap van het Romeinsche volk gezocht; waarom meent
iemand zoo haastig dat hij van zijn plicht zal afwijken? Ik
voor mij (i ben overtuigd dat hij noch mijne welwillendheid
noch (die) van 't Romeinsche volk zal versmaden.
2. Maar wanneer hij, door razernij en waanzin gedreven,
den oorlog aandeed, waarvoor d zijt gij dan toch e bevreesd.
3. Indien sommigen de nederlaag/ en vlucht der Galliërs
onrust haartzij kunnen, als zij (er naar) onderzoeken^
vinden dat, terwijl^ de Galliërs waren uitgeput door de lang-
durigheid van den oorlog, Ariovistus, nadat« hij zich vele
a. abl. abs.; in indirecte rede met .sc. —h. qxddem, —c. imperso-
nalo met dativus. — d. vert. wat. — e. tandcw. — f. adversiim
proch'um. — <j commoveo. — h. abl. abs, — -/. aan»