Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BI0ZONDEEE CONSTRUCTIES. 57
4. Hij zeide dat gij niet aan mij kondt geschreven hebben
5. Zij verheugen zich te hebben vernomen i (dat zij hel-
len vernomen).
G. Koning Deiotarus zond gezanten tot mij, (zeggende)
dat hij met al zijn troepen in mijn legerplaats zou komen.
7. Ik hoor dat gij neerslachtig van geest zijt, en dat de
geneesheer zegt dat ge hierdoor o lijdt.
8. Hij zeide dat de stad, die wij bezocht hadden, niet
genoegzaam versterkt was.
9. Hij zeide niet, dat de stad genoegzaam versterkt was.
10. Zij hopen weldra het werk te eindigen , dat zij gisteren
begonnen d.
11. Wie kan ontkennen « dat al deze (dingen) die wij zien
(indic.) worden bestuurd door de macht der goden?
12. Hij wanhoopt/ (zegt hij) niet alleen aan (de) de konink-
lijke macht, maar zelfs aan die macht die hij heeft (coniunct.).
Les.
Bijzondere constructies.
Behalve het eenvoudig verhaal in indirecte rede, zyn
er verschillende constructies die de aandacht verdienen.
Deze zijn:
1. vragen: M. 430; C. 360; S. 774, reg. I; H. 238.
2. bevelen : M. 429; C. 359; S. 774, reg. II; H. 237.
3. voorwaarden: M. 434,
a. Vragen staan somtijds in den accus. c. inf., vooral den
acc. van het part. fut., waarbij esse verzwegen wordt. Bijv.
W i e (zeiden zij) zal Alexander durven o p-
a. niet Jcondt . . . hebben. : - niet in staat traart geweest. Ge-
bruik inf. perf. van possum, inf. praes. van scriba. — b. Zie M.
420, A. 3; S. 629, 1". — c. vertaal door {ex) dit. — d. incipio.
Als men hier den indic. gebruikt, beduidt het: het werk, dat (zoo-
als wij weten) zij werkelijk begonnen ; de conj , het werk, dat zij
(zooals zij zeggen) begonnen. — e. praes. conj. -- /'. indirecie rede.