Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
5G Accusativus cum iïcftnitiyo.
tjjda weggelaten, wanneer het opgesloten ligt in een vooraf-
gaande uitdrukking: M. 428; C. 357 ; S. 779. Bijv.
De Aedui zenden gezanten tot Caesar
om hulp te vragen, (zeggende) dat zij zich zoo
verdienstel ij k hadden gemaakt, enz., Aedui
l eg at O s ad Ca e sar em mittunt ^ r o g a turn
aux iliuni ; ita se m e r u iss e ^ eet.
/;. Wanneer de verklaring den vorm heeft eener ontkenning
van het feit dat de obioctszin bevat. wordt gewoonlijk w e f/o
gebruikt in plaats van dico,,,.non. Dus:
Tk ben wel, v al eo; hij zegt dathijwel
is, ait se valere.
Ik ben niet wel, won va?eo;hij zegt dat
h ij niet wel is, n e g at se valere (in plaats van
ait se non valere^ dat grammaticaal juist zou zijn).
c. Een relatieve of andere afhankeliike zin in indirecte
rede (behalve wanneer hij uitsluitend ter verklaring dient)
heeft zijn verbum in den eoniunctivus : M. 394; C. 353; S. 373,
reg. IV; H. 233.
TT ij z e i d e d a t d e z e (de lieden) waren, die h ij
gezien had, dixii hos e s s e qu o s v i dis s e t.
Mondelinge oefeningen.
1, Ik ben zeer beleedigd. — 2. Ik zeicle dat ik niet beleedigd
was. — 3. Hij zeide niet dat hij een Ilomcinsch burger was.
— 4. Ik zeide dat hij geen Romeinsch burger was. — 5.
Zij zeiden dat zij niet zouden volgen. — 6. Ilij zegt dat dit
de hond is, dien hij gisteren kocht.
heri emo
Schriftelijke oefeningen.
1. Hij zegt dat gij niet aan mij schrijven kunt.
2. Hij zegt dat gij niet aan mij schrijven kondt (niet in
staat waart).
3. Hij zeide dat gij niet aan mij schrijven kondt (op dien tijd).