Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO.
55
Schriftelijke oefeningen.
1. Ik hoop dat koning Deiotarus ons gezanten zal zenden.
2. Wy hopen dat gij niet langer neerslachtig van geest
zult zijn.
3. Hij belooft spoedig met al zijn« troepen naar onze
legerplaats te komen.
4. Sextus Eoscius eischte twee van (zijn) vaders slaven
ter (ad) pijniging: herinnert gij u niet4 dat Titus Eoscius
weigerde ?
5. Gij herinnert u dat ik zoo de zaak in het begin uitlegde.
6. Wie beloofde dat wij heden den Oceaan zouden zien?
7. Hij denkt dat gij den brief nog niet geschreven hebt.
8. Ilij denkt dat gij de redevoering nog niet afgeschre-
ven hebt.
9. De consul onderstelde dat de vijand reeds de rivier
was overgestoken; de vijand wachtte, hopende dat de consul
zijn troepen over zou voeren.
10. Ik hoop dat ge zelfs krachtiger zult zijn.
11. Wat meendet gij dat zij c zeiden, die (dit) zagen </? wat
(meendet gij), dat zij dachten, die (het.) hoorden?
12. De Carnutes verklaren dat zij voor geen gevaar terug-
deinzen en de aanvoerders beloven don oorlog te verklaren
Les.
Accusativus cum infinitivo: — 3.
Til de volgende gevallen verschilt het Latijn van het
Hollandsch:
a. Het woord dat den accus. c. inf. regeert, wordt som-
a. Het jiosscssivum wordt niet vertaald behalve bij nadruk of
dubbelzinnigheid; maar suos, enz. kan beteekenen ,zijn troepen'.
— b. -ne, M 219. a. ; C. 286, 287; S. 680; H. 226,— c. is, het
pronomen dat als antecedent van een relativum dient. — d. coniunc-
tivus. — e. fado.