Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO.
53
2. Voor voleindigde handeling:
Hy zegt dat hij gelachen heeft (maar heeft
opgehouden), dicit se r isis s e ;
Hij zeide dat hij gelachen had (maar had op-
gehouden) dixit se r isis s e.
3. "Voor toekomstige handeling:
Hy zegt dat hij zal komen, dicit se v e n-
turum (esse) ;
H i] zeide d a t h y z o u k o m e n , dixit se ven-
t u r u VI.
Schriftelijke oefeningen.
1. Wij weten dat Caesar afwezig zal zijn.
2. Gij denkt dat hij uw vijand was.
3. Hij zegt dat hij gezond is.
4. Hij meende dat Marcus niet zou komen.
5. Ik vernam dat het leger naderde.
6. Zij dachten dat wij afwezig zouden zijn.
7. Ik gevoel dat ik genadig ben geweest.
8. Caesar begreep dat ik zijn vriend geweest was.
9. Ik veinsde zinneloos te zijn.
10. Hij veinst uw vriend te zijn.
11. Wij zijn indachtig dat wij sterfelijk zijn.
12. Er liep een gerucht dat Caesar dood was.
25''' Les.
Accusativus cum infinitivo: — 2.
De algemeene regels voor het gebruik van tijden in
indirecte rede zijn in de vorige les gegeven; sommige
werkwoorden echter vereischen bijzondere bespreking.
a. Achter werkwoorden van: ho pe n en l el o v e n moet het
futurum alleeu gebruikt worden als de handeling toekom-
stig is met betrekking tot het hoofdwerkwoord. Dus: