Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
ACCÜSATIVCS CUM INFINITIVO.
C. Als het subiect van seit hetzelfde is als het subiect
van dicit, — d.i. als de spreker zegt à^t hijzelf-weet, —
moet het pronomen reflexivum worden gebruikt, daar dit
terugslaat op het subiect van het hoofdwerkwoord. Als echter
de spreker over iemand anders spreekt, moet de accusativus
van is, ille, is te of hic worden gebruikt. Zoo zou: dicit
eu m s cire, beteekenen : hij (Marcus) zegt dat hij (Caius)
weet. Zoo : d i co me s cir e , ik zeg dat ik weet, enz. De zin,
hier ontleed, diene tot verklaring van het overeenkomstig ge-
val waarbij de eene accus, c. inf. van een anderen afhangt.
d. Bij sommige werkwoorden wordt een acc. c. inf. gevoegd,
ofschoon het subiect hiervan gelijk is aan dat van het hoofd-
werkwoord , terwijl in 't Holl, dit subiect niet behoeft herhaald te
worden: simulât se essebonum, hij veinst goed te
zijn, eveneens hij zegt te welen, dicit se s ci r e. Somtijds
ook bij werkwoorden van begeeren, bv. cupio me esse
dementem, ik wensch genadig te zijn.
2. Voor het gebruik der tijden in indirecte rede , zie
M. 431—434; C. 135; S. 629; H. 172. Dus:
1. voor onvoleindigde, onbepaalde, of gelijktijdige handeling:
Hy zegt dat hij weet, op dit oogenblik, dicit
se s cir e; maar
Hg zeide dat h ij wist, toenmaala, dixit se
scir e ; en
Hy was gewoon te zeggen dat h ij wist,
die eb at se s cir e ; of
H ij was bezig te zeggen enz. toen iets anders
gebeurde.
Hij zegt dat hij lacht, op dit oogenblik, dicit
se rid er e;
H ij zeide dat h y lachte, toenmaals, dixit
se r id er e.
NB. Het verbum defectivum in quam wordt gebruikt in
parenthesi, hij direkte aanhalingen. Alle andere ww. van
zeggen enz. — bv. dico, nego, respondeo —worden in
it algemeen gevolgd door de indirecte rede.