Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE STUK.
L ZINNEN IN INDIKEGÏE REDE.
Les,
Accusativus cum infinitivo: — 1.
1, Leer den regel voor het gebruik van den infinitivus
met den accusativus van het subiect: M. 419; C. 134;
S. 627; IL lÖG.
a. Dezen vorm gebruikt men in het Latijn in gevallen waar
een hloote vermeldiny van een feit , in het Hollandsch afhan-
gende van 't voegwoord dat^ volgt op een werkwoord van
zeggen j enz. Dus:
H ij zegt dat d e b e r g d o o r d e n v ij and b e-
z e t gehouden wordt, dicit mo nt eni ah hos-
tihn s t en er
Hier waren do woorden van den spreker zelf: mons ah
h O s t ih u s tenetur^ de herg wordt hezet gehouden door
den vijand. In indirecte rede wordt het subiect accusa-
tivus, montem, en het werkwoord tenctur wordt infinitivus,
teneri,
h. In deze gevallen is do acc. c. inf. het obiect van een
werkwoord, M. 420; C. 578; S. 627 ; IL 169. Bijv.
H ij zegt (dat) h ij weet (dat) die dingen waar
zyn, dicit s c ir e se illa esse v era.
Hier is hot obiect van dicit ^ de zin scire..,veraj het
ohmciyd^nscire isilla-vera. Op zich zelf zou dit zijn illa
vera sunt^ deze dingen zijn waar; wanneer men dozen
zin obiect maakt van scit^ hij weet ^ wordt de nominativus
illa accusativus, en het werkw. zij^i wordt infinitivus esse.
Dan wederom wordt s cit illa esse vera obiect van d
cit ^ waardoor scit, scir e wordt, en zijn subiect in den
accusativus wordt geplaatst.