Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DOEL EN GEVOLG. 50
•— 4. Ik twijfel niet of gij zijt blijde met dit nieuws. —
gaüdeo tmnüus
5. Caesar bevond dat het de schuld was van" .\franius
cognosco
dat (er) niet^ gevochten werd. — 6. Ik schrijfu daarom
ideo
dat ge niet zoudt meenen dat ik uw opdracht vergeten
puio mandatum (plur.) obUciscor
heb. — 7. Zoo groot is de macht der braafheid, dat we
protntas
die zelfs in een vijand liefhebben. — 8. Gij waart zoo
etiam diligo
ver af dat ik (u) niet kon hooren.
Schriftelijke oefeningen.
1. Aeneas noemde, om de harten der Aborigines te win-
nen beide volken Latijnen.
2. Komulus opende een bepaalde plaats (als) asyl, opdat
niet de grootte van de stad ijdel« zou zijn.
3. De Clusiani zonden gezanten naar ßome, om den Se-
naat om hulp te vragen.
4. Ik zond (iemand) naar Antonius, om/(hem) dit te
zeggen.
5. Een pen werd mij gegeven om medeg te schrijven.
6. Hij leefde eervol, opdat hij met des teh kalmer geest
het leven zou verlaten
7. Wederom en nogmaals smeek ik u om het te doen.
8. Driemaal heb ik u gesmeekt om zoo gauw mogelijk^ te
komen.
9. Wat verhindert u om dadelijk te komen?
10. Ik zal u niet verhinderen om morgen terug te keeren.
a. slare per aliquem. — b. quomhms. — c. Irnperf. van den brief-
stijl, zie M. 370; C. 365, 5"; S. GOl; II. 152. — d. sibi consiliare
— e. vanus. — f. qui. — y. quo. — h. quo. — t. excedo e. — h
quam primum.