Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DOEL EN GEVOLG. 49
Les.
Doel en Gevolg,
Zinnen van doel en van gevolg staan in den coniunc-
tivus:
1. van doel, met ut (««): M. 380; C. 326; S. 737, 738
H, 212, 213.
2. van gevolg, met ut (ut non). M. 380; C. 327; S. 737;
738; H. 212, 213.
a. Let op het gebruik van qui (voor ut is), quo (voor
ut eo) enz.: M. 388, 380, A. 6; O. 339; S, 727 , 739;
H. 208 ; van quo mi n u s na woorden die verhindering betee-
kenen- M. 400b; C. 631; S. 740; H. 214, en van quinnA
negatieve uitdrukkingen van twijfel en verhindering: M. 400,
c. A. 1, 380, A. 5; C. 300, 640; S. 742; H. 214.
h. De constructies van doel en gevolg zijn volkomen aan
elkaar gelijk in affirmatieve zinnen, maar in negatieve heb-
ben de eerste ne, de laatste ut non. Dus:
LHy werd bewaakt opdat hij niet zou
ontvluchten, custoditus est n e effug ere t.
2. Hy werd be w aa k t zoodat hy niet kou
ontvluchten, custoditus est ut non effu-
g er et.
c. Het Hollandsche om te dat een doel uitdrukt wordt in
't Lat. vertaald als opdat.
Mondelinge oefeningen.
1. De Helvetiërs zonden gezanten tot Caesar om te
qui «
vragen om vrede. — 2. Er zijn er velen die den eenen
veto
ontrooven om het anderen te schenken. — 3. Arria gaf
eripio quod largior
(haren) echtgenoot een zwaard om zich daarmede te dooden.
maritus gladim interjicio
a. = ut ii. 4