Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
-18 TIJUSBEPALIXGEN.
de wilde dieren , munten zij in deze zaait het tneest uit,
hesfia praeslo maxime
dat zij kunnen spreken. — 11. Toen Epaminondas de
quod loquor cum
Lacedaemoniërs had verslagen, en zag dat hij het leven
'ius vinco atque cxa-
zou verliezen door een zware wond, vroeg hij of zijn
nimo gravis vulnits -ne
schild behouden was.
ctipcus salvus (conj.)
Schriftelijke oefeningen.
1. Wanneer gij komt (fut. ex.) zal ik weggaan
2. Ik sliep toen de geneesheer kwam.
а. Ik had nauwelijks uw brief gelezen, toen Lentulus
naderde
4. Toen hij dit had gezegd , ging hij weg.
5. Dit had hij gezegd, toen bericht werd dat de vijand
in het gezicht'' was.
б. Wanneer de zomer begonnen was placht hij zijn ver-
blijf' te vestigen/ te Syracuse.
7. Voordat ik (mijn) huis bereikte, was mijn vader reeds
vertrokken.
8. Terwijl hij zoo sprak, kwam zijn vader.
9. Wanneer ik 's avonds thuis kom, vermaak ik mij i/door
niets te doen.
10. Zoodra hij zijn vader zag komen liep hij weg.
11. Daar de tijd nabij is, past het ons allen gereed te zijn.
12. Terwijl ik niet geloof dat hij een verrader is , (zoo)
wantrouw ik hem toch.
13. Wilt gij (het) niet gelooven, terwijl de zaak zoo dui-
delijk» is?
14. Ik wensch u gelukJ' dat l ge uw eigendom »" hebt terug-
gekregen.
15. Gij zult niets hooren, voordat " ik tien dagen weg ben.
a. aheo. — b. appropinquo. — c. conspecttis. — d. vert: wanneer
het begonnen was zomer te zyn. — e. stativa (pl.). — ƒ• fado. —
g. me detector. — h. partic. - i. manifestus. — k. gratulor (dat.).
— l. quod (indic.) — m. res. — n. non ante....quam.