Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TIJDSBEPALINGEN. -17
Mondelinge oefeningen.
1. Wanneer de fortuin (ons) ongunstig is, worden we
rejlo (perf.)
ongelukkig. — 2, Toen Verres dat hoorde , riep hij Dio-
affli(jo (pass.) uhi
dorus tot zich. — 3. Pompeius week, zoodra hij zijn
excedo ui
ruiterij geslagen zag, uit de slagorde. — 4. Toen dit
pelto acies positjuam
te moeilijk scheen, en geen gelegenheid werd gegeven
(compar.) videor neqiie facultas (/a (imperf.)
om (het) te volbrengen, liepen zij over naar Pompeius.
perjicio transeo
— 5. Zoo verloor de vrouw, terwijl zij wenschte wei-
Ita perdo dum (praes.)
nige goederen terug te houden, al (haar) vermogen. —
mancipium retineo fortuna (plur.)
6. Dit was gebeurd, voordat wij terug kwamen. — 7.
redeo
Wanneer de lente begon" begaf Verres zich aan den
do (impf.)
arbeid en aan het reizen. — 8. De lente kwam nu aan,
iter (plur.) appeto iam
toen Hannibal opbrak uit zijn winterkwartieren. — 9.
moveo hihernia (pi.)
Zeelieden achten (het) een teeken van stormweder, wan-
nauta puto argumentum tempestas
neer vele sterren verschieten. — 9. Daar een leven zon-
stella traitsvolü
der vrienden vol lagen en vrees is, vermaant de rede
insidiae metus
zelf (ons) vriendschapsbanden aan te knoopen ^ — 10.
amicitia (pl.) paro
Terwijl in vele opzichten de menschen zwakker zijn dan
res infirmus
a. voeg bij: te zijn. — b. inf. of (beter) ut met conj.