Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VüORWAAKüELIJKE ZINNEN.
45
gij een brandfakkel naar 'tKapitool droegt?' ,Nooifc ,
fax in Capi/olium fero
zeide hij, zou hij dat gewild hebben." — 9. Destijds
inrjmm Ulo tempore
zoudt gij (er) anders over gedacht hebben. — 10. Hij
aliter sentio
loopt alsof hij mank was.
Schriftelijke oefeningen.
1. Als gij uw vader morgen ziet, wat zult gij zeggen?
2. Als ik niet geweten had dat gij zoudt komen, zou ik
geschreven hebben.
3. Ik zou gisteren niet vertrokken zijn, indien ik (het)
geweten had.
4. Als het is zooals gij zegt, (dan) bedroog ik mij zeer.
5. Ik zou morgen gaan, als gij ziek tvaarla (Ik ga..., als....zijt).
6. Hannibal zou niet bij Zama gestreden hebben, als hij
het had kunnen nalaten h.
7. Ik zou niet vertrokken zijn, als Caesar (het) niet be-
volen had.
8. Gij kunt dat altijd doen, als gij het beproeft.
9. Als het wordt toegestaan c, zal ik gaarne spreken.
10. Op een anderen tijd zou ik zoo kunnen denhen i.
11. Gij spreekt alsof gij denkt dat ik u bedrieg.
12. (Als hij) van plan (was) om naar huis terug te keerene,
zou hij niet zoo lang talmen ƒ in handelszaken
13. Een leven uitgesloten van den omgang met menschen
en de bescherming der wetten, zou terecht onbeschaafd en
treurig geacht worden K
14. Zonder de hulp der Galliërs, had Caesar de Germanen
niet kunnen overwinnen >.
15. In de uiterste armoede kan ouderdom geen lichte
(last) zijn.
16. Uw vriend sprak over de gedenkteekenen en oudheden
alsof hij een jaar te Eome geleefd had.
O. aegroto. — h. defugio. — c. licet. — d- praes. conj. — e. part.
fut. — f. moror. — g. negotior (gerund.). — h. praes. conj. —
i. siipero. — k. summa inopia.