Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 VOORWAARDELIJKE ZINNEN.
Indien Brutns niet een vriend maar een
V ij a n d van Caesar is, si Brutus non amicus
est ^ s ed i n i m i c ii s C a e sa r i s.
Mondelinge oefeningen.
1. Als myn gevoel mij niet bedriegt, zal ongeluk niet
animus fallo infortunium
veraf zijn, — 2. Stel dat (uw) vaderland met u spreekt
multum ahesse si loquor
behoort het dan niet (zijn wensch) te verkrijgen, zelfs
impetro etiam
al kon het geen geweld gebruiken. — 3. Indien ik schreef«
vis adhiheo
aan mijn broeder, zou hy dadelyk naar Rome spoef:?^«.
staiim propero
— 4. Als ik een pen hij de hand had ^, zou ik aan
calamus
Marcus schryven. — 5. Indien (uw) ouders u vreesden
timeo
en haatten, en gij kondt ze op geene ^ wijze bevredigen,
odi ratio placo
(dan) zoudt ge ergens heen uit hunne oogen gaan. — 6.
aliquo concedo
Indien mijn raad en invloed hadden gegolden, (dan) zondt gij
consilium anctoriias valeo tu
heden een bedelaar zijn^ wij zouden vrij zyn, de staat
egeo nos
zou niet zoo vele veldheeren en legers hebben verloren.
tot dux amitto
— 7. De geest is vrijw^el gelijk yzer: als gij (hem) in-
mens prope uti
spantslijt hij; als gij (hem) niet inspant, roesthij.
exerceo contero
— 8. Toen (zeide) ik: „Hoe, zelfs indien hij wilde dat
tnm etiamne
a. Perfect. — h, adesse alictti. — c. nequa-uUus. — d, eojij. van
al^onicc.-no voorwaarde. — e. eontrahere nthifjhum.