Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOHWAAliDEI.UKK ZINNEN. 43
21''' Les.
Voorwaardelijke zinnen.
De soorten der voorwaarden, die wel onderscheiden
moeten worden, zijn de volgende:
1. Voorwaarden, waarbij de waarheid in 't raidden gelaten
wordt — elke tijd van den Indicativus: M. 357; C. 307; S.
761; H. 217.
2. Voorwaarden die een mogelijkheid in do toekomst uit-
drukken futurum indicativus of praesens coniunctivus: M.
357 en 372 b.; C. 307; S. 761; H. 218, 220.
3. Voorwaarden in strijd met de werkelijkheid — imperf.
of plusquamperf. coniunctivus: M. 372; C. .W7; S. 761; H. 219.
Als bij deze zinnen van „waarheid" sprake is, dan wordt die
bedoeld zooals die volgens de voorstelling van den spreker of
schrijver bestaat.
Als hij nu in leven is (pmes.),sinunc vivit. Maar:
Alshy morgen in leven is (futurum), orns vivet.
Als hij hier nn was (praes), si vun c adesset. Maar:
Als hij morgen kwam (futurum), si cras veniat.
Bij het eerste geval behoort de eer.ste zin; bij het tweede de
tweede en vierde, bij het derde de derde zin.
a. Men lette vooral op 't gebruik van den conj. praes. als
een mogelijkheid wordt aangenomen.
Als g ij morgen k w a a ni t, z o u d t g ij zien, of
a 1 s g ij morgen komt, zult g ij zien, si cras v e-
nias, vide as. Vergelijk hiermede :
Indien g i j nu hier waart, z o u d t ge zien
(in strijd met de werkelijkheid) .S « nitnc adesses, videres.
h. Zinnen met quasi, iamqvam eet. (alsof), hebben het
verbum in den coniunctivus: M. 374; C. 304; 8.771; H. 215.
c. De uitdrukking indien----niet is gewoonlijk te verta-
len door nlsi; alleen wanneer de ontkenning bepaaldelijk
bij één woord van den zin behoort, is si.... non (nrque') te
gebruiken. Bv.:
Indien ik m ij niet bedrieg, n i si f al lor.