Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TUD EN PLAATS. 85
2. de ablativus vaa tijd: M. 295; C. 231—237,8.464,465
11. G3.
3. de genitivus van maat: M. 313 ; C. 199; S. 423, A. 3; II. 3Ö.
4. do plaatsbepalingen, vooral de locative vormen: M. 257,
2%, a. 298, 319; C. 211 vlgg.; S. 383 ; IL 109.
5. de aanduiding van den Datum: M. pg. 391; C, pg. 344;
S. 580.
Mondelinge oefeningen.
1. Den volgenden nacht brak Caesar (zyn) legerplaats
proximus moveo
op. — 2. Wy wachten op u den geheelen zomer. — 3.
totus
Ik breng geheele dagen met Marcus door ^ en dikwyls
saepenumero
een deel van den nacht. — 4. Wy hebben deze stad tien
achtereenvolgende zomers belegerd. — 5. Ik heb gedu-
continuus circumsedeo
rende de laatste twintig jaren te Kome, Tarentum, Athene,
hic proximus
Gabii, Carthago (en) Sardes geleefd. — (i. Numa woonde
Sardea (plur.)
te Cures; maar later regeerde hy veertig jaren te Rome.
Cures (plur.) postea regno
— 7. De soldaten hielden halt te Alba, een versterkte
consisto munitus
stad — 8. Cnaeus Pompeius had (als)yow^ man den groot-
adulescens
sten roem verworven in vredestijd en in oorlog. — 9.
adsequor domus militia
Die dag was de 26®^® Maart — 10 Marcus Regulus
werd van Carthago naar Rome gezonden (om te handelen)
over den vrede.
de
a. Zie M. 319 a. A. 2; C. 213; S. 383 A. 1 ; H. 109. - ö. Zie
M. pg. 391 ; C. pg. -144; S. 580.
3*