Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 ABLATlVUd.
muizen. — 7. Ortygia is gelegen aan de rechter zijde
mus situs pars
als men de groote haven van Syracuse binnenkomt". —
porlus Syracusae intro
8. Wat beteekent deze taaH?
volo oratio
Schriftelijke oefeningen.
1. Een zieke heeft altijd hoop.
2. De bijnaam van Lucius Scipio was Asiaticus, van Pu-
blius, zijn broeder , Africanus.
3. De naam van deze ziekte is hebzucht.
4. Wij vyaren gewoon hem den bijnaam te geven van
luiaard.
5. Dit boek was van groot nut^ voor mij.
6. Voor wien strekt dit tot voordeeW?
7. De Germanen kwamen ons te hulp.
8. Ik zoek voor mijzelven geen bescherming tegen« ge-
vaar of hulp bij (het verkrijgen van)« eereposten.
9. Een braaf man zoekt rijkdom niet voor zich zelf alleen,
maar ook voor zijn kinderen en vrienden.
10. Anticyra is gelegen aan de linkerzijde als men de Corin-
thische golf binnenkomt.
16'^ Les.
Ablativus.
Deze naamval komt voor om uit te drukken:
1. oorzaak , wijze, en middel: M. 279, 280, 291; C. 165, 166,
168; S. 441, 448—454; H. 54-57.
2. hoedanigheid: M. 278; C. 176, 195; S. 424; H. 67.
3. prijs: M. 281; C. 177—179; S. 459; H. 65.
4. nadere bepaling: M. 277; C. 165, 174; S. 445; H. 57.
a. Zie M. 265, A. 2. — b. Voeg hierbij sibi. — c. usus. — d.
honum. — e. dativus.