Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GENITIVUS EN ABLATIVUS. 23
4. de impersonalia poenitet enz. M. 259, 311; C. 246 ;
S. 434; H. 45.
5. de impersonalia refert en interest^ M, 318; C. 250;
S. 435; H. 46.
6. verba van overvloed en gebrek (zelden) M. 282 a.
A ; C. 182; S. 431; H. 39. 2.
h, de ablativus is obiect bij de deponentia fruor^fun-
gor^ potior^ vescor^ met hunne samensteliingen. M. 286; C.
184; S. 397; H. 66.
Mondelinge oefeningen.
1. Een grijsaard herinnert zich (zijn) oude smarten. —
memini veUis dolor
2. Catilina herinnerde den een aan zyn armoede, den
admoneo egesias
ander aan zijn begeerte. — 3. Ieder bejammert zyn eigen
cupido quisque poeniiet
lot. — 4. Deze jongen schaamt zich niet over zijn luiheid
pndet ignavia
noch heeft (er) een af heer van, — 5. Ik ben die dage-
iaedet q^ioH-
lijksche kwellingen moede, — t>. Verres wordt beschuldigd
dianus molesiia iaedei arguo
van afpersing. — 7. Al de samengezworenen werden ter
repeimdae coniuraius
dood veroordeeld. — 8. Herinnert w, zei hij ^ de aloude
damtio remintscor inqnam prisiinus
dapperheid der Helvetii. — 9. De Romeinen bemachtig-
potior
den de bagage en de legerplaats van Ariovistus. — 10.
impedimmtum (plur.)
Ten laatste verrichten de oogen hun dienst niet (meer).
aliquando fungor munus
— 11. Beklaag een zwak uitstervend geslacht. — 12.
misereor fragilis caducits gens
Wy genieten al de genoegens van het leven tegelijk met
commodum vna