Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DATIVÜS VAN HET INDIRECTE OBIECT. 21
Les.
Dativus van het indirecte obiect.
De dativus wordt gebruikt in de volgende gevallen:
0. als verwijderd obiect bij verba transitiva: M. 267 ; C.
150; S. 469, 1°; H. 92.
h. als indirect obiect bij verba intransitiva, M. 269; C. 155;
S. 469, 2»; H. 98.
c. bij verba met bijzondere beteekenis: M. 269 en 267 A.
1; C. 154, 155, 158; S. 395, 471; H. 10.3.
d. bij samenstellingen: M. 270; C. 209, 210; S. 506, 2»;
H. 95.
NB. De dativus bij 't passivum: M. 269 b; C. 156; S.
399; H. 98.
Mondelinge oefeningen.
1. De menschen gelooven (hun) oogen meer dan (hun)
credo magis quam
ooren. — 2. Sommigen stellen het geringste genoegen
nonnulli aniepono levis delecMio
hoven het belangrykste voordeel. — 3. De onsterfelijke
gravis ittilifas immorialis
goden zullen u dezen misslag vergeven. — 4. De slaven
delictum ignosco
verwenschten hunne meesters. — 5. Ongedeerde en ver-
maledXco dominus integer re-
sche manschappen komen de vermoeiden te hulp. — 6.
eens miles succurro fessus
Beschermt onze onschuld, rechters! — 7. Een moeder
svhvenio
zal altyd gehoorzaamd worden door een goed zoon. — 8.
pareo
De tempels der goden moeten gespaard worden" door
parco
de overwinnende soldaten (dativ.). — 9. Beide consuls
tiet or uterfjue
a. gerundivum.