Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
1(3 PAKTICII'U. AliLATlVÜS ABSOLUÏÜS.
Les.
Participia. Ablativus absolutus.
Op de volgende wyzen wordt het participium gebruikt:
O. als praedicaat, om een omstandigheid op te geven, bv.
De afgezanten begroetten Lucius Quinctius
terwijl hy ploegde, arantem L.Quinctium
legati salutaverunt.
b. een nomen en participium staan samen in den ablati-
vus om den tijd of de omstandigheden, waaronder een han-
deling plaats vindt, aan te duiden {ablativus absolutus). Het
nomen van deze bepaling mag niet in den hoofdzin voor-
komen, daar men alsdan geval a toepast.
Al staan slechts weinigen mij by, ik zal
niet wanhopen, p au cis a me stantib us,
non desperabo.
Toen de vyand op de vlucht was gejaagd,
riep Caesar zijn manschappen terug, hos-
tibus fugatis, Caesar suos revocavit.
NB. De ablativus absolutus wordt zelden gevonden anders
dan met het part. praes. act. en part. perf. pass.
Mondelinge oefeningen.
1. Na het verdrijven der koningen, werden er consuls
post expetto (part. perf. pass.)
gekozen. — 2. Caesar haalde de Galliërs in (en) doodde
creo. assequor (part.) trucido
hen Of de vlucht. — 3. Ik wil uw zoon niet naar Rome
fugio
zenden zonder uw toestemming. — 4. Pythagoras kwam
mitto tu imitus venio
in Italië (terwijl) Tarquinius Superbus koning (was). —