Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
DE PASSIEVE ZIN.
wolf. — 5. Een groot monster werd bedwongen door
ingens domo
een meisje. — 6. Gij zijt de ongelukkigste van alle
virgo
vrouwen genoemd. — 7. In die plaatsen leeft men niet
muüer appdlo
buiten de muren. — 8. De wil van dien man wordt
extra (dat.)
altijd gehoorzaamd.
óbtempero
Voorbeelden uit Caesar.
1. Toen de Helvetii waren verwittigd van Caesars
cerüorem fado de
nadering zonden zij gezanten tot hem. — 2. Lucius Cas-
adventvs
sius de consul was gedood, en zijn leger geslagen en
occido peilo
onder het juk gezonden. — 3. Lucius Piso was gedood
in denzelfden slag als Cassius. — 4. Zoo vochten zij«
lang en hevig in onbeslisten strijd. — 5. Toen er lang
acriier anceps cum
was gestreden, bemachtigden de onzen de bagage en de
potior (c. ablat.) impedimenta (n. pl.)
legerplaats. — 6 Er heerschte ontsteltenis de geheele
trepido
legerplaats door^. — 7. Listen werden gevonden in de
tahula reperio
legerplaats der Helvetii en tot Caesar gebracht, in welke
refero
lijsten een berekening was gemaakt volgens de namen.
ratio conjtdo nominatim
— 8. Van die, welke naar huis terugkeerden, werd het
acc. redeo
aantal bevonden (te zijn) 110.000 (gen.).
a. Gebruik den passieven impersonalen vorm: er werd gevochten,—
h. totis cnstris.