Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
11 DE PASSIEVE ZIN.
tum en futurum exactum wordt het participium (amatus
eet.) behandeld als een adiectivum, in geslacht en getal over-
eenkomende met het onderwerp van den zin , b. v.
De oorlog is voorbereid, èe^^MW para turn est.
De Galliërs waren onderworpen, Galli do-
mi ti er an t.
De schepen zijn in den grond geboord,
depr essae sunt.
h. In de passieve constructie wordt het obiect van de han-
deling subiect, terwijl het subiect, zoo het een persoon is
of als persoon wordt beschouwd, wordt geplaatst in den
ablativus met de praepositie a oï ah (door); zoo het geen
persoon is, eenvoudig in den ablativus, dus:
Caesar onderwierp de Galliërs, Caesar do-
muit Gallos.
De Galliërs zijn onderworpen door Caesar,
Galli a Caesare domiti sunt.
Honger doet de menschen omkomen,/a»nes
n e ca t hom in es.
De menschen komen van honger om, hom i-
nes necantur fame.
c. Een intransitief verbum kan onpersoonlijk gebruikt wor-
den , in den derden persoon singularis van 't passivum , b. v.:
Er werdgestreden (letterlijk: een stnjd word gestreden),
pug natum est.
Mondelinge oefeningen.
1. Deze stad van ons zal worden bestormd door de
oppugno
Galliërs. —■ 2. Groote zeeën werden bevaren door de
navigo
Carthagers. — 3. Caesar is gedood door samenzweerders.
occido cöHÏuratus
— 4. Het arme lam zal verscheurd worden door een
miser Inrt-ro