Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scanScanned page
Bij de Uitijevers dezes ziet mede het licht:
ASSER, (Prof. Mr. T. M. C.) Schets van het Nederl. Handelsregt;
3e, herziene druk.................f 2.25
BARBIEUX, (Prof. H.) Ie Livre des Demoirfelles; Fransch Leesboek
voor Meisjesscholen. Aanbevolen door Mej. H. J. vox Schübkrtz, 2 St. „ 1,50
BRINK, (Dr. JAN TEN) Kleine Geschiedenis der Nederlaödsche
Létteren; 2e, geheel omgewerkte druk......1,90
COSIJN, (Dr. P. J.) Nederlandsche Spraakkunst, 2 stukken. . ■ .• „ 2,-
le stuk, Etymologie; 6e druk' .... . „ 0,90
2e stuk, Syntaxis; 5e druk. . . . . . . „ 1,10
--- Beknopte Nederlandsche Spraakkunst; 5e druk. „ 0,90
-- Oefeningen bij de Nederl. Spraakkunst; 5e druk. „ 0,90
--- Cacographie; 3e druk . . . . . . . „ 0,60
DUBOIS, Histoire abrégée de la littérature française . . . . „ 1,40
FLIESSBACH, (Dr. F.) l'Echo de Paris. Eene verzameling van
Fransche spreekwijzen, enz. 4e, verbeterde druk.......„ 0,75
BLA.RTMANN, (J. J. P.) Inleiding tot de beoefening der Hoog-
duitsche Taal. Naar de leerwijze van Lebahn; 2e, vermeerderde druk. „ 0,70
HEIS, (Dr. Ed.) Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken.
Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch door Dr. D. van Lankerex
Matthes en J. W. Tesch; 3e, op nieuw herziene druk. . . . ^ 1,80
Antwoorden op HeïS' Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken,
door Dr. D. van Lankeren Matthes en J. W. Tesch . . . . „ 0,75
HOEVEN, (A. VAN DER) Handleiding tot oefening in de ver-
voeging der Fransche werkwoorden...........„ 0,70
kok:, (A. S) TheTragedy of King Richard III, by W. Shakespeare;
met verklarende aanteekeningen en eene beschouwing
van het Treurspel............„ 1,40
-------The Tragedy of Julius Caesar, bij W. Shakespeare;
metverklarendèaanteekeningen en eene beschouwing van het Treurspel „ 1,35
MOERKERKEN, (P. H. VAN) liiographical Outlinea of English
Literature...................„ 1,65
MüIjLER, (H. W.) Opstellen tot oefening in de Hoogduitsche taal „ 0,90
NOëL, (Ch.) Grammaire syntaxique de Langue Française. Arrangée
par J. J. F. Hartman................ 1,90
OBERMÜLLER , (L ) Leitfaden beim Unterricht in der Deutschen
Literatur-Geschichte; 3e, vermehrte Auflagfe........ti
OTTERLOO, (A. VAN) Nieuwere Aardrijkskunde.....„ 0,60
PIERSON, (Mr.N.G.)GrondbeginselenderStaatlmi3houdkunde,2dln. „ 4,15
ROMBOUTS, (Dr. J. E.) Beginselen der Dierkunde, met aanwij-
zing der gewichtigste voortbrengselen uit het Dierenrijk. Met ruim
140 houtgravures................„ 2,50
SASSE, (Dr. A.) Beginselen der Volkenkundo.......„ 0,80
SCHWARZ, (Dr. C. W. G. Ed.) Wörterbuch der deutschen Verben,
Adjektive und Präpositionen; 2e, wohlfeile Ausgabe. . . ■ • j, 0,90
VEN, (Dr. E. VAN DER) de Beginselen der Kosmographio;
2e, herziene druk.................n
VINCKERS, (Dr. J. BECKERING) Engeische spraakkunst.
le stuk. Uitspraak..... .......■ ■ ■ n 2,50
VINK, (K. H.) Oefeningen ter toepassing van de Regels der
Engelschc taal; 2e, herziene druk............„ 0,75
VLIET, (Dr. J. VAN DER) Opstellen ter vertaling in het Grioksch. „ 1,80
WESSELDIJK, (G.) Leichtere niederländische Aufsätze, zum
Ucbersetzen........... .......„ 0,90
WINKEL, (Dr. JAN TE) Overzicht der Ncdcrlundsche Letterkunde „ 0,80