Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
DE PASSIEVE ZIN.
Voorbeelden uit Caesar.
1. Drie deelen, van welke de Belgen één bewonen,
incolo
de Aquitani een ander, de Kelten het derde. — 2. Er
Celia
waren iti het geheel twee wegen langs (abl.) welke ze van huis
omnino
konden gaan. — 3. Het was volle maan , op welken dag
exeo plemts
de vloeden het hoogst zijn. — 4. Hij zelf begeeft zich
marilmus magmis contends
tot hen (langs) denzelfden weg, dien de vijand gegaan
hosüs (plur.J eo
was. — 5. Zij zenden gezanten, van welk gezantschap Di-
legaiïo
vico het hoofd was, die aanvoerder was van de Helvetii.
princeps dux
Schriftelijke oefeningen
1. Do jongens, die gij zooeven preest, zijn zeer lui on lastig.
2. Zij zijn goede burgers, die den staat sieren door hun
krijgsaroem, en hun eigen huizen door hunne deugden.
3. Wat ik ook aan ^ rijkdom heb, ik geef alles aan u.
4. Wij eeren Rome, date de hoofdstad is van geheelltalië.
5. Er was oorlog tusschen de Romeinen en Samnieten,
welke beiden dappere en oorlogzuchtige volken waren.
6. Wien houdt gij voor den grootsten veldheer, Caesar;
Scipio of Hannibal? Wien voor den besten redenaar, Ci-
cero of Demosthenes?
Les.
De passieve zin.
Bij het passieve werkwoord vereischt het volgende de
aandacht:
O. In de verleden tjjden - perfectum, plusquamperfec-
a. bellicus. — h. genitivus. — c. Zie M. 340; C. 71;S.510, (J.—
d. Comparativus.