Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
188
WOORDENLIJST.
zeker, certus, a, wm; een — ,
quidam.
zeil, velum, N.
zeilen, navigo.
zelf, ipse, a, um.
zelfbedwang, continentia, ae,F.
zelfs, etiam; quoque', ipse; —
niet, ne— quidem; — indien,
etiam si.
zelfvertrouwen, fiducia, ae,Y.
zenden, mitto, 7nisi, missum',
vooruit —, praemitto.
zendeling, legatio, onis, F.
ziedaar, en, euge.
ziek, aegrotus, a, um.
ziekte, morbus, i, M.
ziekelijk, morhidus, a, um.
zien, video, di, sum; cerno,
crevi, cretum.
zilver, argentum, i, N,
zin, sensus, us, M; tegen den —,
invitus, a, nm; in den —
komen, in mentem venire.
zingen, eano, cecini, cantum.
zinneloos, amens, ntis; furio-
^ sus, a, um-, — zijn, furo, rui.
zinneloosheid, amentia, ae, F.
zitten, sedeo {resideó), sedi,
sessum-, assido, sedi.
zoeken, peto {repeto, adpeto),
petivi, titum-, qtiaero, sivi,
situm.
zoet, dulcis, suavis, e.
zomer, aestas, tatis, F; adj.
aestivns, a, um.
zon, sol, solis, M.
zonder, sine (abl.); (ontbloot
van) carens, ntis, e. abl.
zoo, ita, sic; — groot, tantus;—
veel, tot', — als, tam —quam,
— lang, tamdiu; — hoog
(van waarde) tanti; — ver,
tantum.
zoo — als, talis — qualis, zoo
groot — als, tantus — quan-
tus,zooyeeX — als, tot — quot,
zoo dikwijls ~ als, toties —
quoties.
zooals, ut.
zoodra als, simul atque.
zooeven, modo.
zoon, filitis, natus, i.
zorg, cura, ae, F; diUqentia,
ae, F.
zorgeloos, neglegens, ntis.
zorgen, euro (acc.); studeo, ui
(dat.); consulo, sului, sxd-
tum (dat.)
zorgvuldig, diligenter.
zuidenwind, Auster, tri, M.
zuidoostenwind, Eurus, i, M.
zuinig, modieus, a, um.
zulk, talis, e,
zuster, soror, oris, F.
zwaar, gravis, e; adv. graviter,
acriter.
zwaard, gladius, i, M; ferrum,
i, N.
zwart, niger, gra, grum; ater,
tra, trum.
zwemmen, nato.
zweren, iuro,
zwijgen, taceo, cui, citum', sileo,
ui; — van iets, praetereo, ii,
itum; transeo.
zwijn (wild), aper, pri, M.
zijde, latus, eris, N; pars, tis,
F; aan beide —, utrimque.
zijn, (pron. poss.) eius, gen. van
is; zijn eigen, ipsius] reflex.
suus, a, um; wordt wegge-
laten, als het uit den zin
is op te maken,
zijn, esse (sum, fui, ftitu-
rws).