Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOOKDEXLIJST.
187
wenschen, volo, volui, veile-,
cuj/io. geluk —, f/ratulor
(dat.).
wereld, mundus, i, M; orbis
terramm, M.
werk, opus, eris, N.
werkman, faher, hri.
werkzaamheid, industria, ae,
F.
werpspies, pilum, i, N.
werven, seriho, psi, ptum.
wet, lex, legis, F.
weten, scio-, intellego, lexi, lee-
tum-, (bekend zijn met), novi
(perf. van noseo); niet — ,
neseio-, laten —, certiorem
facere.
wettig, fas (indeel.); legitimus,
d, um.
wie, wat. quis, quae, quid; —
van beiden, uter, tra, trum.
wie, wat ook, quisquis, quid-
quid.
wieg, eunae, arum, F.
wil, voluntas, tatis; ter — van,
— causa.
willen, volo, volui, veile-, niet
—, nolo, nolui, nolle.
wind, ventus, i, M,
winst, stipis, (gen,), N.
winter, hiems, mis, F; adj. hi-
hernus, a, um; — kwartie-
ren, hiberna, orum, N. pl.
woeker, usura, ae, F.
woeling, agitatio, onis, F.
woest, immanis, e.
wolf, lupus, i, M,
wolvin, lu2)a, ae, F,
wond, vulnus, eris, N.
wonden, vulnero.
wonen, habito,
woonplaats, habitatio, onis, F.
woord, verbum, i, N.
woordelijk, ad verbum.
woud, silva, ae, F.
wrak (adj.) fragilis, e.
wreed, crudelis, e.
wreedheid, crudelitas, atis, F.
wreken, persequor, persecutus
sum; punio-, castigo; ulciseor,
ultus sum.
wij, nos (alleen bij nadruk),
w.jden, dedico; sacro; conseero;
aandacht —, operam dare.
wijfelend, incertus, a, um.
wijken, cedo, cessi, cessum.
wijn, vinum i, N,
wijs, sapiens,ntis-,prudetis, ntis.
wijsbegeerte, philosophia, ae,
F.
wijsgeer, qMlosophus, i.
wijsheid, sapientia, ae, F.
IJ.
ijdel, inanis, e.
ijs, glacies, iei, F.
studium, N; diligentia,
ae, F,
ijverig, studiosus, a, um; adv.
studiose.
ijzer, ferrum, i, N,
Z,
zaak, 7-es, rei F,
zaaien, semen tem facere.
zacht, mollis, e.
zakmes, cultellus, i, M.
zee, mare, is, N; van over —
transmarinus, a, um.
zeeëngte fretum, i, N.
zeeman, nauta, ae, M.
zeer, uitgedrukt door superl,
valde oïper; ten zeei-ste)
maxime; vehementer-, — wei-
nige,/jerpa««; — hoog, jilti-
rtmi, (gen, pretii), — kort
perbrevis, «; — ongaarne,
perinvitus, o, um.
zeeroover, pirata, ae, M,
zeeslag, pugna navalis.
zegevierend, victor, victrix.
zeggen, dico,xi, ctum; loquor,
cutus sum; aiO; inquam.
zeg op, cedo.