Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
WOORDENLIJST.
w.
waakzaam, dilige.ns, ntis.
waanzin, amentia ae, F.
waanzinnig, amens, ntis-, furi-
osus, a, um; — zijn, furo,
ui; een — e ,insanus, i.
waar — ook uhicumque.
waar (adv.) uhi.
waar (adj.), verus, a, um.
waard, waardig, dignus, a,
um, (abl. of zin inet qui);
— zijn sto, steti, statum-, de
moeite —, operae pretium.
waardeeren, aestimo; facio,
feci, factum.
waardigheid, dignitas, tatis,
F; honor oris, M.
waarheen, quo-, — ook, quo-
cumgue.
waarheid, veritas, atis, F; naar
—, rere.
waarlijk, vero, recte.
waarom, cur; quapropter; qua-
re; — niet, quidni.
waarnemen, fungor (perfun-
gor). functus sum.
wacht, custodia, ae, F; prae-
sidium, i, N; op —, in sta-
tione custodiae.
wachten, — op, exspecto.
wachter, custos, odis, M.
waken, vigilo.
wandelen, ambulo.
wanhopen, despero.
wanneer, interrog.; quando; re-
lat. quando-, cum-; uhi-, abl.
abs.
wantrouwen, diffido, fisus sutn-,
(dat.).
wapengekletter, sirepitus ar-
morum.
wasschen, ahluo, lui, lutum
lavo.
water, aqua, ae, F.
weder (subst), tempestas, atis,
F.
wederom, iterum-, rursus; eti-
am-, — en nogmaals, etiam
atque etiam.
weeg, te — brengen, efficio,
feci, fectum.
weelderigheid, luxuria, ae, F.
weerhouden, retineo, tinui, ten-
tum
weerstaan, sustineo. ui, tentum;
resisto, ohsisto, stiti.
weg, via, ae, F; iter, itineris, N.
weg zijn, ahesse.
wegdrijven, deduco, xi, ctwn.
wegens, i^ropter, oh (acc.).
weggaan, aheo; decedo {discedo,
excedo, secedo). cessi, cessum-,
emigi-o; subst. discessus, us,
M; = vertrek, profectio,
onis, F.
wegloopen, effugio, fugi, fugi-
tum.
wegnemen, aw/ero, ahstuli, ab-
latum, auferre.
weigeren, recuso-, nego-, abnuo,
ui, utum-, remitto, misi, mis-
sum.
weinig, nou multum; plur.
pauci, ae, a; te —, parum;
zeer —, perpauci.
weldaad, beneficium, i, N.
weldadig, heneficus, a, um.
weldenkend, bonus, a, um.
weldra, brevi; mox.
welgezind, bonus, a, um.
welke, qui, quae, quod.
wellevendheid,7jM»iaM2Ïas, dtis,
F.
welsprekend, eloquens, ntis-, di-
sertus, a, um.
welsprekendheid , eloquentia,
ae, F.
welvarend, validus, a, um-, —
zijn, valeo, ui.
welwillendheid, gratia, ae-, be-
nevolentia, ae, F.
wel zoo, eho.
wel zijn, valeo, valui.