Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
194
WOORDENLIJST.
vertrekken, proficiscor, fec-
tus sum,
vertrouwd, prohatus, a, um,
(dat.).
vertrouwelijkheid, usus, us M.
vertrouwen, fides, ei, F; fidu-
cla, ae, F.
vertrouwen, fido {confido), fi-
sussum (dat. of abl.);
didi, ditum.
vervloekt, scelestus, a, um.
\Qvyo\gen,persequor; insequor,
secutus sum
vervullen, fungor, perfungor,
functus sum, abl.
verwaandheid, arrogantia ae.
F.
yQTWdL(t\ii\ng,exspectatlo,onls,'F',
opin'o, onis, F; spes, ei, F.
verwarring, perturhatio, onis,
F.
verwekken, moveo, movi, mo-
tum.
verwenschen , maledico , xi,
ctum,
verwerpen, reicio, ieci^iectum.
verwerven, adipiscor, deptus
sum; cxpeto, tivi, tUum.
verwisselen, permuto*
verwittigen, certiorem facere
(de).
verwoesten, deleo, evi, etum;
perdo, didi, ditum.
verwoesting, interitus, us, M;
clades, /s, F.
verwonderen (zich — over),
miror.
verwonderlijk, mirahilis, e.
verwijderd, remotus; longin-
quus, a, um.
verwyderen; amoveo, movi, mo-
tum; removeo; deduci, xi,
ctum; zich —,discedo, cessi,
cessum; aheo, ii, tum-, migro.
verzamelen, colligo, legi, tec-
tum; zich —, convenio, veni,
ventum.
verzekerd, wees, scito.
villa, villay ae, F.
vinden, invenio, veni, ventum;
reperio, peri, pertum,
vinger, digitus, i, M.
viool, fidicula, ae, F.
vlak, planus, a, um,
vlakte, campus, i, M.
vleien, colo, colui, cultum,
vlieg, musea, ae, F.
vliegen, volo.
vloeien, fluo, xi, ctum.
vlokje wol, foccus, i, M.
vloot, classis, is, F.
vlucht, fuga, ae, F.
vluchten, fugio, fugi, fugitum.
vlug, velox, ocis; celer, eris, ere;
rapidus, a, um.
vochtig zijn, madeo, ui,
voedsel, cïbus, i, M.
voegen, accommodo; bij —, ad-
do, didi, ditum, pass. accedo,
cessi, cessum,
voeren, duco, xi, ctum.
voet, pes, pedis, M
Yo\,plenus [^Qn.)\repletus{dih\,).
volbrengen, gero, gessi, gestum;
plicht —, fungor, perfungor
(abl.).
voldoen, satisfacio, feci, fac-
tum.
voldoende, satis.
volgen, sequor {insequor) secu-
tus sMw;raad utor, usus,
sum.
volharden, maneo, nsi, 7isum,
volhouden, persevero,
\o\k,populus, i, M; gens, tis, F.
volkomen, perfectus, a, um; to-
lus, a, um,
volksvergadering, comitia, o-
rum, N.
volmaakt, per fectus, a, um\
exactus, a, um.
voltooien, conficio, feci, fectum.
voor, pro (abl.); ante (acc.^;
dativus (ten voordeele van).