Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOOKDEXLIJST.
183
verheugen (zich), laefor; gau-
deo, gavisus, sum.
verhinderen, impedio (met quo-
minus of quin); ohsto, stiti,
stilum.
verhouding, in — iot,2)ro c.abl.
verhuizen, emigro.
verkiezen (ho\en),malo (quam);
antepono, posui, positum.
verklaren, proy^^eor, fessus sum;
zich tegen iets —, obicio,
ieci, iectum (dat.).
verkoopen, vendo, didi, ditum;
pass. veneo, ii. Hum.
verkozen, designatus.
verkrijgen, adipiscor, adeptus
sum-, expeto, tivi, titum.
verlangen, cupio, cujnvi, cu-
pitum; concupisco, desidero;
(eischen), posco, poposci (2
acc.); postulo.
verlangen, subst. cupido, inis,
M; cuinditas, atis, F; studium
i, N; voluntas, atis, F.
verlaten, desero, serui, sertum.
verleenen, trïhuo, ui, utum;
conredo, cessi, cessum.
verlichten, levo.
verlies, iactura, de, F.
verliezen, amitto, misi, missmn;
perdo, didi, ditum.
vermaard, clarus, a, am; incli-
tus, a, um.
vermanen, moneo {admoneo),ui,
itum.
vermannen zich, colligo, legi,
lectum.
vermelden, commemoro.
vermetel, temerarius, a, um;
praereps, cipitis.
vermetelheid, audacia, ae; au-
dacitas, tatis, F-
vermoeden, suspicor.
vermogen, fortuna, ae, F; res,
ei, ook plur.; vermogens,
vires, ium.
vermoorden, trucido.
vermijden, vito, fugito.
vernietigen, erstinguo, nxi,
nctum.
veronachtzamen, omitto, misi,
missmn; praetermitto.
verontrust, ter ritus, a, im; —
zijn, trepido.
verontschuldigen, ignosco, no-
vi, notum.
veroorzaken, facio, feci, fac-
tum, pass. fio.
verordening, formula, ae, F.
veroveraar, victor, oris.
verraad, proditio, onis, F; jwr-
fidia, ae, F.
verraden, prodo, didi, ditum.
verrader, proditor, oris.
verrichten, conficio, feci,fectum-,
efficio; facio.
verrukkelijk, iucundissimus, a,
um.
verschaffen (zich), potior (abl.)
comparo.
verschillen, differ, distuli, di-
latum, ferre,ah; disto; —in
meening, dissentio, .si, snm.
verschillend, varius a, um.
verschrikken, terreo, ui, itum.
verschrikking, terror, oris, M.
versieren, orno, adorno.
versiersel, ornamentum, i, N.
verslaan, vinco, vici, victum.
versmaden, sper no, sprevi. spre-
tum-, repudio.
verspieder, explorator, oris,
M.
verspreid, disseminatus a, um.
verstand, mens ntis, F.
verstandig, prudens, ntis.
versterken, munio; communio.
versterking, praesidium. i, N.
versterkt, munitus a. um.
vertoonen. ostendo, ndi, ntum
en — nsum; zich —, seprae-
here.
vertrek, discessus, us, M; pro-
fectio, onis, F.