Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEnilüIK DEI! PRONOMINA EELATIVA.
9
3. Het voorkomen van het naamwoord alleen in den rela-
tieven zin, M. 343 a. b.; C. 74; S. 725; H. 142, 207.
4. Het weglaten van het antecedens, M. 346; C. 347; S.
723, 727; H. 208 d.
a. Een relativum wordt dikwijls gebruikt in 't Latijn waar
wij een demonstrativum met en of maar plaatsen M. 349;
C. 543; S. 558, H. 205. Dus:
Daar dit dan zoo is, qua e cum ita sint.
Maar als zy (zullen) aarzelen, qui si duhitahunt.
b. Waar als in het Hollandsch als relativum wordt ge-
bruikt , wordt het in 't Latijn vertaald door het relativum ,
behoorende bij het demonstrativum waarop het terugslaat:
Dezelfde als te voren, idem qui ante.
Zulk een redenaar als wij weten (dat) Cicero
(was), talis ora tor qualem Ciceronem novimus.
Ik kwam op dezelfde plaats als gij mij hebt
gelast, eodem v en i quo mandasti.
Zooveel (relat.) hoofden, zooveel zinnen, quot
ho mines, tot sententiae.
Mondelinge oefeningen.
1. De soldaat dien gij prijst, houdt (zijn) woord niet.
aervo fides
— 2. De dag is nahij, waarop" het Romeinsche volk
dies (M ) insio
jaarlijks (zyne) overheden kiest. — 3. De dieren verwij-
qnoiannis creo hesiia commo-
deren zich niet van de plek waarop zij zijn geboren —
veo cz is lociis in
4. Hoe grooter het leger, des te zwaarder is de nederlaag.
eo clades
— 5. Een soort (van lieden) dat gaarne onwaarheid spreekt.
gens libenter menïior
— G. Hier is (de man) dien ik gisteren aangesproken heb.
ecce heri alloquor
a. Herhaal het subst.intivuni. — h. Zet den relatieven zin voorop.