Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
WOOUDENLIJST.
redeneeren, dissero, ui, rtum,
disputo.
redetwist, disputatio, onis, F.
redevoering, oratio, onis, F;
contio, onis, F.
reeds, iam.
regen, jduvia, ae, F.
regenen, pluo, plui.
regeeren (koning zijn) regno;
trans, rego, xi, ctum (acc.);
impero (dat.).
reis, iter, itineris, N.
rekenen, duco, duri, ductum; '
existimo; arbitror. \
rest van, adj. reliquus, a, um.
rhytmiscti, adv. numerose.
ridder, eques, itis, M.
richting, pars, tis, F.
rivier, flumen, inis, N; amnis,
is, M; rivieroever, ripa, ae, F.
roede, virga, ae, F.
roem, gloria, ae.
roemvol, gloriosus, a, um.
roepen, voco, appello; bijeen —,
convoco.
Eome, Roma, ae, F.
Eomeinsch, Romanus, a, um.
rondzien, circumspicio, spexi,
spectum.
rooven, rapio, rapui, raptum.
roover, latro, onis, M.
rooverhoofdman, archipirata,
ae, M.
rug, tergum, i, N.
ruiter, eques, itis.
ruiterij, equitatus, us, M.
rust, otium, i, N.
ruw, agrestis, e.
rij, ordo, inis, M.
Kijn, Rhenus, i, M.
rijk, subst. regnum; imperium,
i, N.
rijk, adj. dives, itis, {ditior, di-
tissimus).
rijkdom, divitiae, arum, F.
S.
samenbrengen, cogo, coegi, co-
actum.
samenzweeren, coniuro.
samenzweering, coniuratio,
onis, F.
Samniet, Samnis. itis, M.
schaal, catillus, i, M; patera,
ae, F.
schaamte, pudor, oris, M.
schaap, ovis, is, F.
schaden, noceo. ui, (dat),
schaduw, umbra, ae. F.
schamen (zich), pudet (imp.);
ik ben beschaamd, pudet me
(gen. oC infinit.),
schande, dedecus, oris, N.
schandelijk, turpis, e.
schatten, aestimo; facio, feci,
factum.
schelen, veel —multum abes-
se; weinig of niet veel —,
non multum abesse; het kan
mij niet —, non euro.
scheiden, decedo {diseedo, ex-
cedo, secedo"), cessi, cessum.
scheiding, digressus, us, M.
schelm, scelestus, i, M.
schepel, modius, i, M.
schertsen, iocor.
schikken, constituo, tui, tu-
tum; dispone, posui, situm.
schild, scutum, i, N; clipeus,
i, M.
schilderij, tabula, ae, F.
schim, manes, ium, F.
schip, navis, is, F, Unter, tris,
M.
Scipio, Scipio, onis.
school, schola, ae,F; Indus, i, M.
schoolmeester, ludi magister,
tri.
schoon, pulcher, a, um.
schotel, patina, ae, F.
schranderheid, sollertia, ae, F.
schuld, cidpa, a e, F; het is de