Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOOKDEXLIJST.
175
omkoopen, rorrinnpo, rupi,
ruptum.
omkooping, ambitus, vs, M.
omploegen, circumaro.
omstreeks (adv^ circiter, fere\
(praep.) circa (acc.),a(Z (acc.).
omzien, circumspicio, spexi,
spectum; circumspecto.
onachtzaamheid, neglegentia,
ae, F.
onbekend (met), ignarus a, um
(gen.); — zijn, ignoro (met
acc.); nescio (met een zin),
onbekendheid, ignorantia, ae.
onbeschaafd, agrestis, e.
onbeschaamdheid, impudentia,
ae, F.
onbestaanbaar, alienus (abl.).
onbevolkte sirQek,soUtudo,iHis,
F.
onbewolkt, serenus, d, um.
onbezonnen, temere.
onbillijk, iniustus, a. um.
onder (tusschen), intra (acc.);
(beneden), sub (acc. of abl.).
onderbevelhebber, legatus,
onderdrukken,co>M^; rimo,pres-
si, jjressum.
ondergang, caedes, is. F; cbides,
is, F; inicrnecio, onis, F.
onderhouden, sustineo, ui, ten-
tum,
ondernemen, suscipio, cepi, cep-
tum.
onderscheiden, orno.
onderstellen, arbitror-, iudico;
puto.
ondersteuning, adiumentum, i,
N.
ondervinding, experientia,ae.F.
onderwerpen, subigo, egi, de-
tum-, paco.
onderzoek, quaestio, onis, F.
— doen naar, cognosco, no-
vi, nitum {de).
onderzoeken, considero.
ondeugd, vitium, i, N.
ongaarne, invitus, a, um.
ongedeerd, incolumis, «; — toe-
stand, incolumitas, atis. F.
ongeduldig, festinans, ntis-, im-
patiens, ntis.
ongeloofel'jk, incredibilis, e;
adv. incredibiliter.
ongeluk, malum, i, N; casus, us,
M.
ongelukkig, Mt/efe, cis; miser,
a, um-, abiectus. a, um.
ongerustheid, diffidentia, ae,F.
ongunstigheid, iniquitas, atis,
onrecht, iniuria, ae. F.
onrechtvaardigheid, iniuria,
ae, F.
ons, onze, noster, tra, trum.
onschuld, innocentia, ae, F.
onsterfelijkheid, immortalitas,
atis. F.
onstuimigheid, aestus, us, M.
ontbieden, arcesso, sivi,situm.
invenio,veni,ventum.
ontkennen, nego-, recuso.
ontlasten, exonero.
ontmoeten, convenio, veni, ven-
tum, (acc.); congredior, gres-
sum sutn. {cum).
ontnemen, aufero,abstuli, ablu-
tum, auferre; adimo, emi,
emptum (dat.)
ontnemen, eripio, ripui, reptum.
ontrukken, deripio, ripui, rep-
tum.
ontsnappen, evado, vast, vasum;
perfugio, fugi (intrans.).
ontsteltenis, terror, oris, M.;
er heerscht —, trepidatur.
ontvangen,occtpjo, cepi, ceptum.
ontijdig, praemature.
ontzachelijk, ingens, ntis.
ontzeggen, interdico (dat. v.
d. persoon en abl. v.d. zaak),
onvoorzichtig, imprudens, ntis.