Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ö GEBRUIK DER PRONOMINA RELATIVA.
Schriftelijke oefeningen.
1. Ziet ge een engen weg in het bosch ? Ja.
2. Hoe groot zijn de geschenken der goden!
3. Wij waren èn moede èn bevreesd.
4. Wij zien niet volkomen öf met de oogen of met den
geest, (gebruik neque — neque).
5. De koning heeft twee slaven, den een« groot, den an-
der« sterk.
6. Wij hebben noch rijkdom, noch roem.
8. De gevaren van den oorlog verschrikken lafhartigen
maar niet flinke mannen.
9. Hoeveel vingers hebt gij aan de rechterhand? Hoeveel
aan de linker?
10. Pompeius was wel 6 een eerlijk man en een goed veld-
heer, maar trotsch, naijverig, gemelijk, en geen (vertaaien
niet c een) trouw vriend.
i'fc Les.
Gebruik der pronomina relativa.
NB. De constructie van pronomina personalia, demonstrativa
en possessiva is bepaald door hunne beteekenis en is dezelfde
als die van substantiva en adiectiva, zie: M. 336 en 337,
en 477—488; C. 503-533; S. 543—558; H. 129—139.
Zij vorderen daarom geen afzonderlijke oefeningen. Het
relativum daarentegen wordt gebruikt om een afhankelyken
zin in te leiden, met een eigen subiect, praedicaat en gram-
maticale constructie, onderscheiden van den hoofdzin.
In de constructie van relatieve zinnen moet gelet wor-
den op de volgende punten:
1. De regel van het geslacht en getal, M. 339, 340; C.
64—72; S. 509, 3»; H. 206.
2. Herhaling van het woord waarop het betrekking heeft,
M. 339, A. 2; C. 73; S. 723.
a. alter. — h. quideni. — r. neqiie.