Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
WOOliDESLlJST.
gevoelen, sentio, nsi nsum.
gevoelen, subst. sententia, ae,
F; plur. animus, i, M.
gevolg, ten — e wan, oh,prop-
ter (acc.); causa (gen.),
geweld, vis, vim, vi, F.
geweten, conscientia, ae, F.
gewicht, pondus, eris, N.
gewillig zijn, veile.
gewoon, consuetus, a, urn, —
zijn, soleo, solitus sum.
gewoonte, consuetude, inis, F;
mos, oris, M.
gezag, auctoritas, atis, F; mi-
litair —, imperium, i, N.
gezang, cantus, us, M; (de
woorden) carmen, N.
gezant, legatus, i, M.
gezicht, conspectus, us, M.
gezond zijn, valeo, ui.
gezondheid, valetudo, nisi, F.
gieten, fundo, fudi, fusum;
effundo.
giü,donmn, i; beneficium, «; mu-
nus, eris, N.
gisteren, heri-, van —, hester-
nus, a, um.
god, deus, i, M.
goddeloos, impius, a, um.
goddeloosheid, impietas, atis,
F.
goddelijk, divinus, a, um, of
door den gen. deorum.
godin, dea, ae, F.
goed, bonus, a, um', adv. bene-,
subst. bonum, i, N.
goedheid, bonitas, atis, F.
goedkeuren, proho; comprobo.
goedvinden, placet (impers.).
golf, fluctus, us, M; gurges,
itis, M; (inham) sinus, us,
M.
goud, aurum, i, N.
gouden, aureus, a, um.
goudsmid, gemmarius, i. M.
graan, frumentum, i. N.
Gracchus, Gracchus, i.
graf, sepulcrum, i, N.
graftombe, sepulcrum, i, N.
gras, gramen, inis, N; herba,
ae, F.
grenzen, attingo, tigi, tactum.
gretig, avide.
grief, dolor, oris, M.
Grieksch, Graecus, a, um-,
(Grieksche taal) Graeca,
orum, nom. pl.; adv. Graeee.
Griekenland, Graecia, ae, F.
groeten, saluto.
grond, terra, ae, F; solum, i, N.
grondig, accurate.
grondgebied, ager, gri, M; fi-
nes, ium, M. pl.
groot, magnus, a, um', hoe —,
quantus, a, um-, zoo —, tan-
tus, a, um-, grootste (van
eigenschappen) summus, a,
um.
grootte, magnitudo, inis, F.
gunst, gratia, ae, F.
grijpen, prehendo, {comprehen-
dó), di, sum.
grijzaard, senex, is.
gijzelaar, ohses, idis.
H.
haak, hamus, i, M.
haard, focus, i, M.
haast, festinatio, onis, F.
haasten, (zich) festino-, pro-
pero.
haastig, temere.
haat, odium, i, N.
hals, Collum, i, N; zich op
den — halen, suscipere.
hand, manus, us, F.
handelbaar, facilis, e.
handelen, ago, egi, actum.
handeling, factum, i, N.
hangende, dependens, ntis.
hang u op, dierecte.