Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
WOORDENLIJST.
eng, artuSy angxistus^ a, um.
Engeland, Britannia, ae, F.
engte, locus angustus.
enkele (één alleen) singulis ae,
a; geen —, nullus, a, um.
Epicurist, Eptciireus^ i, M.
erfgoed {ya-derVijk),patrimoni-
um, i, N.
erkennen, cognosco,novi^nitnm.
ernst, diligentia, ae, F.
ernstig,^mu/s, e; severus, a, um-,
adv. vehementer.
ervaren, peritus, a, um (gen.).
ervarenheid, experientia, ae, F.
^iQn,edo^edi,esHm. .!;escor(abl.);
(zijn maal doen) ceno-, part.
cenatus, a, um^ act. beteeke-
nis.
evenaren, par {paris) esse all-
cui,
evenals, ut, sicut.
evenwel, autem.
ezel, asinus^ i, M.
F.
flink, valldus, a, um; valens,
ntis.
fluisteren, susurro.
forum, forum, i, N.
foutj Vitium, i, N.
G.
gaan, eo, ivl, Hum', proßciscor,
fectiiH sum; pergo, rexl, rec-
tum; naar bed —,eo cuhitum;
— slapen,- condormio; voor-
waarts —, progredior, gres-
ussum,tQ gronde —, cado;
ruo.
gaarne, libenter; iets — doen,
gaudeo^ gavisui^ sum c. inf,
Gallië, Gallia, ae, F.
Gallier, Gallus, i. M.
gans, anser, erls, M.
gast, hospes, itis, M.
gastheer, hospes, itis, M.
gave, zie geschenk,
geacht, spectatus, a, um.
gebeuren, fieri, factum esse,
impers.; (ten gunste van
iemand) contingo, tlgi, tac-
tum;(ten na,dee\e)ai'cido,cidl.
gebied, fines, iam, M. (plur.).
geboortestad, patria, ae, F.
geboorteland, patria, ae, F.
geboren worden, na-
tus sum.
gebrek (Tout), vitium, i, N;
(aan iets), penuria, ae, F;
— hebben, egeo (lndlgeo),ul
(gen. ot abl.); careo, ui (abl.).
gebruik, te vertalen door ge-
bruiken en gebruik maken
van, utor, usus sum (abl.).
gedenkteeken, monumentum, i.
geducht, probe.
geduld, patientia ae, F.
gedurende, per (acc.).
geen, nullus, meestal alleen
als negatie bij 't werkwoord
te vertalen,
geest, aimmis, i F; (~ ver-
stand) mens, ntis, F; inge'
nium, N; (—geestigheid)
argutiae, arum, F; facetiae,
arum, F,
geestig, facetus, a, um,
geheel, ommis; e\ totus, a, u}n\
in 't —, omnino; in 't — niet,
mmime; nihil, — enal,o/M-
fiino; penitus.
geheugen, memoria, ae, F.
gehoorzamen, pareo, ui. Hum
(dat.).
gelaat, vultus, us, M.
gelaatskleur, color, oris, M.
gelach, risus, us,
gelasten, iubeo, iussi, ius-
sum, acc. c. inf.; impero (dat.
of ut mot conj.).