Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
WOOBDENLTJST.
Catilina, Catilina, ae.
Cato, Cato, onis.
censor, censor, oris, M.
Ceres, Ceres, Cereris.
Cicero, Cicero, onis.
Cilicie, Vilicia, ae.
Clusium, bewoners van —
Clusini, orum.
cohort, cohors tis, F.
comitien, comitia, orum, N.
comoedie, comoedia, ae.
Conon, Conon, onis.
consul, consid, nlis; van den
—,consularis e; ambt van —,
consulatus, us, M.
Corcyraeer, Corcyraeus, a, urn.
Corinthe, Corinthus, i, F.
Corinthisch, Corinthius, a, urn.
Curio, Curio, onis.
Dr
daad, factum, i, N; facinus,
oris, N.
daar (conj.),CMm (c. conj.); quo-
niam; abl. abs.
daarheen, eo; illuc.
daarom, itaque; ergo; igitur.
dadelijk, statim;protinus', iam.
dag, dies, ei, M; bij —, inter-
diu; op één dag, ttno die-,
van daag, hodie (adv.); ho-
diernus dies.
dagelijks (adv.), quotidie.
A2i^e\\i\is,(th,quotidianus, a, um.
dan (op dien tijd), tum-, ach-
ter comp. quam.
dank brengen, betuigen, gra-
tias agere.
dansen, salto.
dapper, fortis, e-, audax, acis.
dapperheid, fortitudo, inis, F.;
virtus, tiitis, F.
dat (conj.) ut, quo, quin, quod-,
(van doel) ut (c. conj.); —
niet, quin, quominus.
December, December, bris,
bre.
pars,partis, F; — nemen,
interesse, dat.
deelen met, communico (cum).
Demosthenes, Demosthenes, is.
denken, puto-, ionderstellen)
opinor; (door redeneering),
existimo, arbitror-, (een oor-
deel), cemeo, ui, nsum-, (mee-
ning), sentio, nsi, nsum-, (het
verstand oefenen), cogito.
derhalve, itaque-, ergo-, igitur.
deugd, nirtus, tutis F.
deur, ianua, ae, F.
deze, hic.
dezelfde, idem, eadem, idem.
dichter, po'èta, ae, M.
dictator, dictator, oris, M.
die (demonstr.) is-, ille-, iste]
(relat.), qui, quae, quod.
dief, fur furis.
diefstal, furtum, i, N.
dienen, servio (dat.l; (van sol-
daten) stipendia mereo.
dienst, officium, <; krijgs —, res
militaris.
dienstvaardigheid, officium, i.
dier, animal, alis, N.
dierbaar, carus, a, um.
dik, crassns-, densus, a, um.
dikwijls, saepe; zoo — als,
quotiescumque; zeer —, sae-
pissime.
ding, res, rei, F; adj. in 't neu-
trum).
dingen; peto {repeto, adpeto),
tivi, titum.
dochter, filia, ae.
doel, finis, is, 51.
doen, facio, feci, factum-, ago,
e^i, actum-, pass, gedaan wor-
den, fieri.
dolheid, amentia, ae, F.
dolzinnigheid, furor, oris.
I dood, mors, tis, F; nex, necis.