Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VBAGENDE ZINNEN.
Toepassingen.
1. Marcus is de zoon van Quintus.
2. Marcus is niet« de zoon van Publius.
3. Is Marcus de zoon van Quintus? Ja
4. Is Marcus niet de zoon van Quintus? Ja.
5. Marcus is toch niet de zoon van Publius Neen'^?.
6. Wie is de zoon van Quintus? Marcus.
7. Is Marcus of Lucius de zoon van Quintus <??.
8. Marcus en Lucius zyn zoons van Quintus.
9. Marcus of Lucius is een zoon van Quintus.
10. Noch Marcus noch Lucius is een zoon van Publius.
11. Wie is de zoon van Quintus j Marcus of Lucius? Beiden ƒ.
12. Wie is de zoon van Publius? Geen van beideny.
Mondelinge oefeningen.
1. Waarom vreest gij de gevaren van den oorlog? —
Hmeo
2. Wij zien niet alleen met de oogen, maar ook met
den geest. — 3. Hoe koud is het water! — 4. Hoe groot
animus Quam frigidus quanius
zyn uwe weldaden jegens ons! — 5. Wanneer waart
gy te Rome of Athene? —• 6. Nooit, maar ik was
Athenae nunquam
dikwyls te Corinthe. — 7 Wij zien dikwyls velen (die)
Connthus
niet alleen dwaas, maar ook blind (zijn). — 8. Hy is
stuit US caecus
een goed man, die (zyne) vijanden noch benadeelt, noch
inïmicus (dat.) noceo
benijdt.
inindeo
a. Zet non onmiddellijk voor het woord, waartoe de ontkenning
behoort; behoort do ontkenning bij den geheelen zin, dan onmiddel-
lijk voor het verbum. — h. ïe vertalen door herhaling van 't werk-
woord. — c. Gebruik het partikel — d. Herhaling van't werk-
woord met de negatie. — e. Op twee wijzen te vertalen. — f.xiterqne*
— (j. Deze en dergelijke eenvoudige voorbeelden moeten herliaald
worden , totdat de leerling gemeenzaamheid heeft met de verschillende
vormen en beteekenissen der genoemde vragen en antwoorden.