Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOOKDENLIJST.
A.
aanbevelen, commendo.
aanbieden, defero, tuli, la-
tum , ferre-, polliceor , citus
sum.
aandacht, studium, i, N.; —
wijden, operam dare.
aandoen, infero, intuli, illa-
tum, inferre.
aandrang, met —vehementer,
magnopere.
aandrift, fervor , oris, M.
aangaande, de (abl.)
aangenaam, iucunaus; amoe-
nus, a, urn.
aangenomen dat, licet; ut.
aangrijpen, occupo.
aanheffen, tollo-, pass., (van
geschreeuw) — exsisto,
stiti.
aanhouden, (vriendschap) —
colo, lui, cultum.
aanjagen, infero, intuli, illa-
tum, ferre.
aanklacht, acciisatio onis, cri-
men, inis, N.
aanklagen, accuso; arguo, ui,
utum.
aanklager, accusator, oris M.
aankomen, pervenio, veni, ven-
tum; advenio.
aankomst, adventua, us, M.
aanmanen, hortor.
aanmatigen, arrogo.
aanmoediging, hortatio, cohor-
tatio, onis, F.
aannemen, capio, cepi, captum;
accipio.
aansporen, hortor,
aanspraak maken op —, ex-
postulo, — niets, nihil expos-
tulo.
aanstellen , constituo , ui ,
utum.
aantal, numerus, M.
aanval, impetus, us, M.
aanvallen, aggredior, gressus
sum\ oppugno.
aanvoerder, dux, ducis, M.
of F.
aanvoeren, duco, xi, ctum.
aanvullingstroepen, supple-
mentum, i, N.
aanwenden, utor, usus sum
(abl.).
aanzien, contueor, tuitus sum.
aanzienlijk, lautus, a, um.
aard, genus, eris, N; van wel-
ken aard, qualis, e; van de-
zen —, eiitsmodi.
aarde, terra, ae, F; van —,
terrenus, a, um.
aardigheden, argutiae, arum,
F.
aardsch, terrenus, a, um.
aarzelen, dubito.
Acheron, Acheruns, ntis, M.