Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERGELIJKING VAN SPKAAKGEBEÜIK. l55
Hij was op het punt gedood te worden, in eo erat ut
interfieeretur.
In plaats van stil te zijn, schreeuwt gij het uit, tantum
abest ut taceas ut dames (clamas cum tacere
d e b e a s).
30. Weglating van het verbum in sommige zinnen, bv.
Zij doen niets dan lachen, nihil aliud quam rident.
Vergelijk de rhetorische weglating der copula, bij Livius
en Tacitus vaak voorkomend.
31. Voorkeur van persoonlijke vormen in het passivum
vau oratio indirecta, bv.
Men zogt dat Plato tot op hoogen leeftijd heeft geleefd,
Plate usque ad senectutem vixisse dicitur.
Het schijnt dat we iets verricht hebben, al i quid, ut
videmur, effecimus.
32. Zin (uitgedrukt of er in opgesloten) na een com-
parativus :
Hij is te goedaardig om boos te worden, dementier
est quam ut (qui) irasci possit.
33. Verandering van subiect en praedicaat in het tweede
lid van een zin , bv.
Niets werd er gedaan dan zich gereed te maken tot den
oorlog,neque aliud agebatur quam bellum appa-
r a b a t u r.
c. Ondergeschikte constructies. Deze zijn uitvoerig behandeld
bij de Oratio indirecta (24—29ste les) en de Afhankelijke
zinnen (53—65ste les).
34. De Latijnsche zinbouw wordt voornamelgk geken-
merkt door den voorkeur voor ondergeschikte boven zelfstan-
dige of gecoördineerde zinnen, zooals men in 't volgend
voorbeeld kan zien:
Hjj verliet zijn huis en wandelde alleen rond ,cumdomum
reliquisset (domo relicta) solus vagatusest
(verg. 28).