Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
154 VEKGELIJKIXG VAN SPEAAKGEBROIK.
25. De eoniunctivus in indirecte vragen, 28«'® les,
(eigenlijk een afhankelijke constructie).
26. Tyden van den eoniunctivus in wenschen, 33®'® les,
1. en in zulke zinnen als:
Ik zou dit willen doen, hoe facere velim.
Ik wilde liever dat gij hier waart, mallem adesses.
Ik wilde dat hij het gedaan had, vellem hoe fecissot.
27. Het particii^ium in plaats van infinitivus in beschrij-
vingen :
Ik hoorde de vogels zingen, aves canentes audivi.
Zaagt gij het huis instorten ? domumne ruentem
vidisti?
28. Het participium in plaats van een gecoördineerden
of omschrgvenden zin; zie 345'« les, bv.
Hij nam de brug en verbrandde die, pontem captum
i n c e n d i t.
Hij riep de soldaten en toonde hun Italië, militibus
(dat.) vocatis Italiam ostendit.
Ik heb soldaten noodig die niet voor den vijand zullen
wijken, quaero milites hostibus noncessuros.
Ik weet niets dan wat ik gehoord heb, nihil habeo
praeter auditum.
Iemand die smart voor het grootste ongeluk houdt, kan
geen flink man zijn, dolorem summum malumiudi-
cans fortis esse non potest.
Gehoorzaam niemand tenzij hij uw leermeester of wettige
beheerscher is, nemini pareto nisi autdocenti aut
legitime imperanti.
29. Zekere constructies met gerundivum, 18''® les,
Aanm. 1 en 2; bv.
Ik ontmoet niemand, zonder hem te danken, neminem
convenio quin ei gratias agam.
Hij prijst de dichters zonder hen te begrijpen, poe tas
laudat, neque (eos) intellegit.
Niets verhindert hem dit te doen, nihil obstat quo-
minus id faciat.