Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERGKLIJKING VAN SPRAAKGEBRUIK. 153
20. Vergelijk de volgende gevallen in 't gebruiken van
praeposities.
Het is gedaan met het leger, ac tu m estdeexercitu.
Naar uw zin, ex tua sententia.
Ik verlang dit van ganscher harte, ex animo hoe
c u p i O.
Zij verschillen zeer van elkaar, multum in ter sedif-
f e r u n t.
Het gebrek neemt van dag tot dag toe, inopia in dies
c r e s c i t.
De eene oorlog brak uit na den ander, aliud ex alio
bellum ortum est.
Onze schepen zijn voor anker gaan liggen, nostrae
naves in ancoris constiterunt.
Bij het spelen, in den vrijen tijd, inter ludendum,
per otium.
En door gezanten en door brieven is hem bericht, et a
legatis et per literas certior factus est.
21. Attractie in den relatieven zin, bv.
Hij zond den trouwsten slaaf dien hij had, servum quem
fidelissimum habebat misit.
Thebe, dat de hoofdstad was van Boeotië, Thebae,
quod caput Boeotiae erat.
b. Constructies met verba. De syntaxis van wijzen en tijden
is behandeld in de lessen 19, 20, 32, 33; die van participia
enz. in de lessen 34 en 35. Onder de eigenaardigheden be-
hooren te worden opgemerkt:
22. Reflexieve beteekenis van het passivum (dat het
Grieksche medium vertegenwoordigt).
Hij gespt zich het zwaard om, gladium cingitur.
(verg. fratri gladium cingit).
23. Gebruik van onpersoonlijke uitdrukkingen , SOst" les..
24. Nauwkeurigheid in het gebruik van tijden.
Ik heb al lang begeerd (en doe het nog) , iam p r i d e m
CU p io.
Ik had kunnen gaan, (mihi) i r e 1 i c u i t (zie 66ste les).
Ik zal het doen als ik kan, faciam si potero (zie
323te les).